👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekorren Projektplanering4b_Projektberättelse_Farsta_förskolor

Skapad 2021-06-11 09:50 i Test Farsta Fagersjö Stockholm Farsta
Förskola
Ekorrens projekt Ht-20-Vt 21. "I sagornas värld"...

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Utifrån barnens behov av språk ville vi utforska om deras självkänsla ökade och om språket utvecklades genom att fördjupa oss i tre olika sagor. Att genom skapande i olika former och även digitalt.

 

Projektberättelse:

Vi valde I" sagornas värld "då vi såg ett stort behov av språk i vår barngrupp. Barnen gärna ville spela teater och klä ut sig och att få se en språklig och en ökad självkänsla hos barnen" Jag kan". Språk är också ett mål vi har i hela enheten.

Vi  pedagoger valde tre sagor som vi tänkte skulle passa barnen och delade in dem i tre åldersgrupper.

"Sagan om vanten", "Tre bockarna Bruse" och " Guldlock och tre små björnar".

Vi började med att läsa sagorna först analogt ett antal gånger och sedan dialogt som projekterades upp på storbildsskärm.

Alla barn fick ta del av allas sagor, både se och höra och vi pedagoger spelade upp sagorna med sago påsar på våra samlingar, barnen spelade upp sagorna ute i skogen med naturmaterial som vi hittade, de spelade även sagorna  när vi var ute i parker. Detta var första steget att våga spela teater inför varandra.

När vi märkte att barnen kände sig trygga med att kunna sina respektive sagor så började skapandet med barnen. Vi samlade olika naturmaterial och de bestämde hur de ville att deras figurer skulle bli i miniatyrer som sedan ledde till en "Stop Motion film där varje grupp  fick visa upp respektive film för övriga på Ekorren.

Skapandet har alltid varit i smågrupper för att varje barn skulle få utrymme och sitt behov av språkutveckling tillgodosett.

Barnen har i respektive saga arbetat med matematiska begrepp och samarbetat i sina grupper. I sina grupper har barnen fått utveckla sin sociala kompetens som till exempel turtagning, själva ta plats men samtidigt låta andra höras ,att fråga och hjälpa varandra vid behov.

Sedan började vi tänka på att vi skulle spela teater utifrån våra sagor, med skapande av rekvisita. Barnen och pedagoger planerade hur våra sagor skulle bli som teater och barnen ville spela upp dem för övriga barn på förskolan.

Vi skapade masker, tog fram rekvisita ,målade stor bakgrund tillsammans, skrev biljetter på ett word dokument på Ipad.

Ett barn gjorde en inbjudan som barnen delade ut till varje avdelning tillsammans med biljetter. Som avslutning på vårt projekt spelade barnen teater på  Förskolans dag för övriga barn på Havsörnen. Efteråt på våra samlingar har barnen reflekterat tillsammans med oss pedagoger om vår tid med projektet där de sade att det var ett roligt projekt att få gå in i olika roller och våga prata och uppträda inför andra. Projekterat upp på storbild bilderna från teatern, att se sig själv var roligt.

Vi ställde några frågor till barnen:

Hur kändes det i början av projektet? " Lite pirrigt", "skojigt", "spännande", "roligt", "visste direkt vem jag ville vara".

Hur känns det nu när projektet är avslutat? " Bra men lite tråkigt också", " tänker på när vi spelade teater på förskolans dag",

" bra men jag vill göra igen" "tycker att jag var modig"," Jag har berättat och spelat sagan för min familj och mamma var Guldlock med klänning och peruk och pappa fick säga men jag hjälpte honom ibland vad han skulle säga."

" Jag skrattade när de andra skrattade när jag spelade teater". " Åh, vill igen" , " Kreativt att hitta på när vi skapade."

Vi har haft ett roligt projekt och samarbete med barnen där alla har varit delaktiga och mycket engagerade och delaktiga.

Trevlig sommar till Er alla och stort Lycka Till till blivande skolbarnen.

Zina,Sara och Susanne

 

 

 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18