👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Analys av vecka 22-23 undervisningstillfälle

Skapad 2021-06-14 09:29 i 093451 Förskolan Vidar Stockholm Norrmalm
Förskola
Inför undervisningstillfället

Innehåll

 

Inför undervisningstillfället

 Lärandefokus

 Förståelse: Vad ska barngruppen förstå efteråt?

  

Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?

  

Vad ska barnen få möta för uppgift/aktivitet?

  

Pedagogisk dialog - frågor att ställa innan, under och efter undervisningstillfället. 

Tidigare erfarenheter, exempel på fråga: vad tror ni ska hända och varför? 

 

Under processen, exempel på fråga:vad förstår du så här långt? 

 

Utveckling, exempel på fråga: vad tänkte ni i början, hur tänker du nu?

 

 Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen REFLEKTION

 Individuell reflektion

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten?

  

Didaktiska lärdomar

 Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 Vad gick bra/mindre bra och varför?

 Hur fungerade de valda frågorna?

 Denna/dessa frågor väcktes hos mig under undervisningstillfället:

 

Denna del klipper du/ni ut och klistrar in och besvarar under delen ANALYS

 

Gemensam reflektion i arbetslaget (kollegialt lärande)

 Hur tog barnen till sig uppgiften/aktiviteten? Hur vet vi det? Barnen visar intresse. att lära sig nya bokstäver på olika sätt. vi använde olika metoder som att hitta bokstäver i bokstavjakt eller hitta pärlabokstäver och göra armband, rita och skriva och klippa och klistra bokstäver i tidningar

 Vilket nytt kunnande/nya förmågor hos barnen har vi observerat under/efter undervisningstillfället? mycket lek med bokstäver hos barnen, hitta sina namns bokstäver i rätt ordning på gården med bokstäver på staketet. barnen använder polyglott  och skriver bokstäver.

 Hur vet vi att detta kan kopplas till undervisningstillfället? det är så klart för efter varje tillfälle barnen visar mer intresse för att läsa och skriva nya ord. barnen säger att jag kan läsa nu! stolthet och känslan av att jag har lärt mig något nytt strålar  av barnen.

 Detta lärde vi oss som pedagoger i samband med undervisningstillfället: uppmontering är mycket viktig, att visa barn att man lär sig på olika sätt. Vi använde olika sätt och varianter för inlärning som att skriva, klippa, använda digitala verktyg, pärla osv.

 Vilka frågor tyckte vi fungerade bra och mindre bra i förhållande till barnens utforskande? Att barnen ska tänka på ord som börjar med den bokstav som vi tränar på, vilka bokstäver kommer före och efter aktuella bokstaven vi arbetar med, kan ni sjunga bokstav sången?

 Att tänka på till nästa planering:

Detta är vår sista planering för denna termin men vi kommer att jobba vidare så länge barnen kommer till förskolan innan sommaren. vi kanske fortsätter till nästa termin på samma sätt  som denna termin.