👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristendomen, islam och judendomen

Skapad 2021-06-14 09:38 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Religion i åk 3
Grundskola 3 SO (år 1-3) Religionskunskap Svenska
I detta tema ska du få lära dig om de tre religioner, kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Syfte: 

Syftet med detta tema är att eleverna ska utveckla kunskaper om religionerna kristendomen, judendomen och islam i vårt samhälle och på andra håll i världen. Genom temats arbeta ska eleverna få möjlighet att bli uppmärksamma på hur andra människor inom kristendomen, judendomen och islam lever och uttrycker sin religion och tro på olika sätt. 

Period: Vårterminen 2022

Innehåll:

Centralt innehåll:

* Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

* Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna. 

Kunskapskrav: 

Eleven beskriver några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet. 

* Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. 

* Eleven kan återge några berättelser ur Bibeln och kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.

Arbetssätt:

Du kommer att få möjligheten att:

 • Lära dig vilka symboler som förknippas med kristendomen, judendomen, islam, buddhismen och hinduismen.
 • Lära dig mer om vad en kyrka, synagoga och moské är för något.
 • Lära dig om några av kristendomens, islams och judendomens högtider.
 • Titta på pedagogiska filmer som handlar om kristendomen, islam och judendomen.
 • Lyssna till högläsning ur Bibelns berättelser för barn (gamla testamentet).
 • Lyssna till högläsning av berättelser ur Koranen.
 • Skriva, rita och berätta om några av berättelserna i Bibeln.
 • Lära dig mer om kristendomens roll i skolan och i hemmet förr i tiden.

Bedömning:

      Din lärare kommer att bedöma om du:

 • Känner igen symbolerna för kristendom, islam och judendom.
 • Känner till vad en kyrka, moské och synagoga är för platser.
 • Känner till några högtider inom kristendomen.
 • Känner till någon högtid inom islam och judendomen.
 • Kan återge vad några berättelser ur bibeln handlar om.
 • Känner till kristendomens roll i skolan och i hemmet förr i tiden.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  Re  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  Re   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  Re   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  Re   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  Re   3