👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Multiplikation 0-10

Skapad 2021-06-14 09:53 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 2 Matematik
Vi ska lära oss om räknesättet multiplikation och utveckla en förståelse för att det är upprepad addition.

Innehåll

Syfte:

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få möjlighet att utveckla en förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet. Eleven ska få möjlighet att förstå att multiplikation är detsamma som upprepad addition och användbarheten i att använda multiplikation istället för låna upprepade additioner. Eleven ska även utveckla förståelse i hur den kommutativa lagen fungerar i multiplikation. 

Period: 40-43

Innehåll: 

Du kommer att få lära dig:

• kunna skriva regeln för enkla talföljder

• förstå multiplikation som upprepad addition

• kunna lösa uppgifter i multiplikation, tabellerna 2–5 och 10

• kunna multiplicera med 1-10

• förstå och kunna använda den kommutativa lagen i multiplikation

• kunna lösa uppgifter innehållande flera räknesätt

• ha fått arbeta med problemlösning

Arbetssätt:

 • Lyssna till genomgångar.
 • Räkna tillsammans på smartboard och whiteboards.
 • Öva enskilt och tillsammans med kompis.
 • Färdighetsträna i matteboken (Mitt i prick 2A) och på papper. 
 • Arbeta laborativt med konkret material vid behov. 

Metod för bedömning:

 • Kan omvandla upprepad addition till multiplikation som t.e.x 5 + 5 + 5 + 5 = 4 x 5.
 • Förstår att det är bättre att uttrycka t.ex. 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 som 10 x 3.
 • Förstår att det inte spelar någon roll om man skriver 4 x 5 eller 5 x 4. Resultatet blir det samma!
 • Kan dela upp t.ex. 12 godisar på 4 personer så att alla får lika många.
 • Kan uttrycka ovanstående som divisionen 12 / 4 = 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3