👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vitsippans förskola SKA 21-22 O,U&L: Matematik

Skapad 2021-06-14 10:51 i Vitsippans förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Matematik

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

(Välj ett mål ur Lpfö 18.) 

Enligt läroplan för förskolan ska förskolan ”ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta” (Skolverket 2018, s. 14). 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

(Beskriv utifrån åtgärder i reflektion och analys 20/21 och aktuellt nuläge.)

Vi vill att barnen ska utveckla sin matematiska förmåga, undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. 

 

Hur arbetar vi?

(Beskriv metoder för hur ni ska nå mot målet. Gör det utifrån förskolans pedagogernas förhållningssätt, värdegrund och uppdrag, miljö samt utformning av utbildning och undervisning.)

Vi räknar på olika sätt, lär oss former och färger i sång och ramsor. Vi spelar spel och lägger pussel tillsammans med barnen, samt utforskar olika mönster. Vi samtalar matematik i alla vardagssituationer och benämner med matematiska begrepp. Lärplattan är också användbar när barnen tränar sin matematiska förmåga. Undervisning och utbildning genomförs utifrån barnens mognad och kunskapsnivå.

 

 

Lärlogg (pedagogisk dokumentation)

Barnen i fokus
Vad gör/säger barnen/pedagogerna? Vad visar barnen intresse för? Vad försöker barnen förstå? Vilka strategier använder sig barnen av i sitt lärande?

Utveckling/lärande i fokus

Vad är syftet med aktiviteten? Vad har barnen fått möjlighet att utveckla och lära sig? Koppla till Lpfö 18.

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?