👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franҫais 6ièmes

Skapad 2021-06-14 12:44 i Edsskolan Östhammar
Grundskola 6 – 9 Moderna språk - språkval
Grattis till ditt språkval! Nu ska du få lära dig grunderna i franska.

Innehåll

I huvudsak kommer vi att följa läromedlet Chez nous 1 (Hos oss 1), som är en textbok och arbetsbok i samma bok, samt den digitala portal som hör till Chez nous på www.ovningsmastaren.se

Vi kommer också att titta på filmklipp/filmer och hämta material från andra ställen, t.ex. internet.

Undervisningens mål - det här kommer du att få lära dig:

1.Hälsa, säga adjö, presentera dig, räkna till 12, fråga och berätta om ålder.

2. Lite fakta om olika platser i Paris.

3. En/ett framför substantiv (un/une), bestämd form (le/la), räkna till 20, hela klockslag.

4. Lite fakta om landskapet Provence i Frankrike.

5. Färgerna, namn på husdjur, några släktord, att säga vad du tycker om och inte tycker om.

6. Lite grann om turistorten Saint-Malo i Frankrike.

7. Veckodagarna, några tidsuttryck (t.ex. i kväll, i eftermiddag), namn på olika sporter.

8. Lite grann om turistorten Chamonix i Frankrike.

9. Att beställa på restaurang och att be om notan, räkna till 100, prata om vädret, några prepositioner (i, på, under).

10. Några fakta om Sverige på franska.

 

Så här kommer vi att jobba:

 • Gemensamma genomgångar och eget arbete i lärobok, på den digitala portalen och övrigt arbetsmaterial.
 • Vi lyssnar på texter, läser och översätter.
 • Vi arbetar med arbetsuppgifter i arbetsboken och www.ovningsmastaren.se. Uppgifterna hör till arbetsboken.
 • Vi har olika läxor. Ibland är det glosor, ibland ska man spela in sitt uttal, ibland ska man t.ex. översätta en text.
 • Det kommer att vara rollspel, redovisningar och olika sätt att träna på nya ord och uttryck.
 • Vi kommer att jobba med Quizlet.
 • Vi ser film och filmklipp från YouTube, Urplay.se och andra ställen.

 

Så här bedömer jag din kunskap:

 • Prov efter varje kapitel.
 • Olika inlämningsuppgifter.
 • Redovisningar/grupparbeten.
 • Kunskap du visar mig under lektionerna genom att t.ex. svara på frågor.

Uppgifter

 • Att presentera sig 2

 • Att presentera sig (muntligt)

 • Une petite épreuve chapitre 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  M2  4-9