👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och Värden HT21

Skapad 2021-06-14 12:58 i Stockslycke förskola Alingsås
Förskola
I början på terminen fokuserar vi på normer och värden för att få en trygg, lärorik och lustfylld förskola.

Innehåll

Läroplanen beskriver:

Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras till nya upptäckter och kunskaper. Förskolan ska bidra till kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande samt förbereda för fortsatt utbildning. (s10)


“Det vi gör idag ska hänga ihop med det vi gjorde igår och ska göra i morgon.”

 

 

Syfte - varför?
"Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara trygg, rolig och lärorik" LPFÖ18.

Vi har valt att fokusera på detta område för att nya barn inskolas på avdelningarna, och det bildas nya gruppkonstellationer.
Vi vill få barnen att känna tillhörighet och trygghet. Vi skriver den här planeringen för att ha ett gemensamt förhållningssätt på förskolan.
Hur får vi en trygg, lärorik och lustfylld miljö på förskolan?

 

Mål:

Att barnen visar att de är trygga på förskolan. 


Var är vi? (Utgångspunkt)
Vi befinner oss i en nystart, med nya barn, pedagoger och vårdnadshavare.

 

Vart ska vi?

Vi vill skapa en grundverksamhet som är lustfylld, tydlig och trygg. Vi vill ge barnen verktyg för att kunna vara bra kamrater och visa respekt mot varandra.
Vi vill identifiera intresseområden som barnen har för att kunna planera för framtida temaarbeten.
Vi vill skapa en trygg gemenskap och grupptillhörighet.

Vi vill få en genomtänkt och trygg inskolning, där barn och vårdnadshavare vänjer sig vid förskolemiljön och rutinerna i en lugn takt. 

Trygga vårdnadshavare.

 

 

Genomförande - vad och hur ska vi göra?

 

Vi observerar barnens intressen och lärprocesser för att kunna utforma fortsatt undervisning. Det dokumenteras genom inlägg på Unikum. 

Vi använder Kanin och Igelkotts kompisböcker gemensamt på förskolan. Vi läser och samtalar om hur man är bra kompis.
Vi utformar avdelningsvis trivselregler.

Vi genomför introduktionssamtal med alla som är nya på avdelningarna enligt samtalsmallen på Unikum.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Veckoreflektion v ….

Utgå från vår undervisning (planerad och spontan) har vi genomfört dessa aktiviteter:

a)Vad sa, visade/gjorde barnen, vid aktiviteten eller efter

b) Hur bidrog vi som pedagoger och hur bidrog miljö/material till lärandet

c) Hur går vi vidare, vad kan vi

 

Vad blir vårt nästa steg, hur kan vi fördjupa/utveckla?

(ex, miljön, ev behov av ämneskunskap för att kunna fördjupa, utmana och stödja? Strukturer att utveckla för att möta alla barn? Utveckla dokumentationsmetoder?)

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
  • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
    Lpfö 18