👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Magic 6

Skapad 2021-06-14 13:09 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Planeringen utgår från läromedlet Magic
Grundskola 6 Engelska
Magic! 6 består av en classbook med olika texter och en tillhörande workbook och wordbook. Till boken finns även en webbdel där du kan logga in och lyssna på alla texter och göra massor av bra övningar samt träna på glosorna.

Innehåll

Period:

Under hela årskurs 6.

Undervisning:

Genom att läsa och arbeta med boken Magis 6, kommer du att få lära dig om ungdomars vardag och aktiviteter och fakta om olika engelsktalande städer och länder. På så vis kommer du att kunna bygga upp din förmåga att både tala och skriva om personliga och allmänna saker.

Dessa områden kommer vi att arbeta med:

 • Vi lyssnar på texter
 • Vi läser texter och översätter
 • Vi arbetar med övningar i workbook
 • Vi lyssnar på hörövningar
 • Vi tränar ord i skolan och sätter dessa i ett sammanhang
 • Vi skall producera texter på engelska

Bedömning:

Du kommer att bli bedömd under lektionstid och vid olika provtillfällen hur väl du:

 • Förstår och kan tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • Du kan formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Genomför läxförhör.
 • Genomför samtalsövningar.
 • Presterar på skrivuppgifter.
 • Presterar på skriftliga prov.

Du kommer att bli bedömd efter rådande betygsskala från F-A.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6