👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No grundsärskolan -människokroppen

Skapad 2021-06-14 13:22 i Kristineskolan Säter
Grundsärskola F
Eleverna får arbeta med TEMAT om kroppen. Med bilder, film och uppläst text. Eleverna får även göra praktiska övningar om sinnen.

Innehåll

No

Kroppen och våra sinnen

pedagogisk planering ht-2021

 

Visa källbilden

I detta tema kommer du lära dig om kroppen och hur den fungerar. Du kommer att få lära dig olika kroppsdelar. Du kommer också att lära dig om våra fem sinnen och sinnesövningar. Du kommer även få lära dig om sjukhus och vilken personal som jobbar där.

 

Innehåll

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din kunskap om:

- Några av våra yttre och inre kroppsdelar, både deras namn och funktion.

- Våra sinnen, både namn och funktion.

 

Arbetssätt

- Diskutera och samtala om kroppen

- Titta på film om kroppen

- Höra berättelse/ faktatext om kroppen

- Skriva egna faktatexter om sinnena

- Enkla undersökningar om våra sinnen

- Lära oss namnen på kroppsdelar

  

Bedömning

Hur du berättar och deltar i diskussioner om några av människans kroppsdelar och sinnen med hjälp av:

- Begreppsförmåga, kan namnge kroppens yttre och någon inre del samt sinnen

-Du är delaktig vid undersökningen av experiment om våra sinnen

- Kommunikativ förmåga, hur du kan berätta om kroppen och sinnen

-Du är aktiv vid dramaövningar/kroppsövningar

 

Kopplingar till läroplanen

 Syfte

·       formulera sig och kommunicera i tal eller skrift,

 

·       söka information från olika källor och värdera dessa.

 

·       Centralt innehåll

·    

·       Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

 

·       Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

 

·       Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

 

·       Delaktighet eller muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

 

·       Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras