👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema årstider

Skapad 2021-06-14 13:21 i Jakobsgårdskolan Borlänge
Grundsärskola F – 9 Vardagsaktiviteter Verklighetsuppfattning Motorik Kommunikation
Årstider och dess skiftningar. Vi följer årstider med tema kring höst, vinter, vår och sommar. Vi använder de lektioner kring ämnesområden, vu, va, motorik, estet samt kom, som berör området.

Innehåll

Vi utgår från årstiderna och lär oss skillnaderna mellan de olika skiftningarna. 

Hur ser det ut i naturen vid respektive årstid.

Hur kan vi kategorisera och sortera  i naturen.

Vilka aktiviteter är aktuella för årstiden.

Vi målar och skapar en årstid inomhus på vårt tema.

Vi diskuterar och lär oss ord kring årstider.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • använda kunskaper om människa och natur,
  VEU
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet,
  VEU
 • reflektera över samband mellan orsak och verkan,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel i affären eller med digitala verktyg.
  KOM  7-9
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  7-9
 • Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.
  KOM  7-9
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  7-9
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  7-9
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  7-9
 • Klädsel för olika aktiviteter.
  MOT  1-3
 • Finmotorik, till exempel handgrepp och ansiktsmotorik.
  MOT  4-6
 • Klädsel för olika aktiviteter samt betydelsen av omklädningsrum och dusch.
  MOT  4-6
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  VEU  4-6