👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 5 - biologi, fysik, kemi

Skapad 2021-06-14 13:26 i Bergsjö skola Nordanstig
LPP för NO åk 5
Grundskola 5 NO (år 1-3)
I NO kommer vi att utgå från läromedlet Koll på NO.

Innehåll

Läsåret 2020-2021

Innehåll

Vi kommer arbeta med dessa arbetsområden:

 • Europas sista vildmark

 • Kroppen

 • Våra sinnen

 • Energi

 • Kemi och miljö

 • Kust och hav

När du har arbetat med "Europas vildmark" ska du kunna:

 1. ge exempel på några typiska djur och växter på fjället och berätta hur de kan överleva där.
 2. vad som menas med växtzoner
 3. förklara hur vi människor påverkar fjällens och Alpernas natur.
 4. berätta om skillnader mellan de svenska fjällen och Alperna.

När du arbetat med "Kroppen" ska du kunna:

 1. berätta om matens väg genom kroppen
 2. veta varför och hur vi andas
 3. ge exempel på uppgifter som blodet har.
 4. förklara hur muskler och skelettet fungerar tillsammans.
 5. veta något om energi och hur vi använder den i kroppen.
 6. ge exempel på något som händer med kroppen när man blir gammal.

När du arbetat med "Våra sinnen" ska du kunna:

 1. förklara vilka våra sinnen är och hur de fungerar.
 2. ge exempel på vilka sinnen olika djur använder mest.
 3. ge exempel på vilken hjälp de som har nedsatt syn och hörsel kan få.
 4. berätta något om vår hjärna och våra nerver.
 5. hur vi kan skydda våra sinnesorgan och vår hjärna.
 6. något om ljus och ljud.

När du arbetat med "Energi" ska du kunna:

 1. ge exempel på vad vi behöver energi till.
 2. förstå vad energiprincipen innebär.
 3. ge exempel på energikällor.
 4. veta skillnad på förnybar och icke förnybar energi.
 5. veta hur en elektrisk apparat fungerar, till exempel en elvisp.
 6. ge exempel på vad magneter används till.

När du arbetat med "Kemi och miljö" ska du kunna:

 1. förklara atomernas kretslopp och vad som menas med att "ingenting försvinner, allt finns kvar"
 2. ge exempel på några grundämnen.
 3. berätta om ämnens tre faser.
 4. ge exempel på en kemisk reaktion.
 5. ge exempel på ämnen som kan lösas i vatten.
 6. ge exempel på några basiska och några sura ämnen.
 7. veta hur människan påverkar miljön med kemiska ämnen.
 8. ge exempel på hur kunskaper i kemi kan lösa problem.
 9. berätta vad som händer med vårt avfall och våra sopor och ge exempel på hur vi kan ta hand om dem.

När du arbetat med " Kust och hav" ska du kunna:

 1. berätta varför haven är så viktiga för livet på jorden.
 2. förklara hur växter och djur har anpassat sig till ett liv i havet och vid kusten.
 3. veta vad som gör Östersjön speciellt som hav.
 4. berätta om några skillnader mellan Östersjön och Medelhavet. 
 5. ge exempel på hur människan påverkar haven.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • muntliga och skriftliga förhör,
 • hur du kan följa muntliga och skriftliga instruktioner och utföra övningarna/uppgifterna
 • hur du dokumenterar ditt arbete med skisser, modeller och texter
 • hur du utvecklar dina svar och om du för ämnet framåt
 • prata om dina resultat med hjälp av dina skisser, modeller och texter
 • hur aktiv du är vid gemensamma diskussioner och gruppövningar

Matriser

NO
Bedömningsmatris Kemi, Fysik, Biologi (Koll på NO)

Förmåga
Du behöver träna mer på...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och beskriva
....att ta hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband.
Tar hjälp av exempel för att förklara teorier, modeller och samband.
Visar förståelse genom att använda exempel i förklaringar.
Förklarar med hjälp av exempel som passar bra in i beskrivningen.
Förklara och beskriva
Begrepp
Kan förklara vissa begrepp och termer
Använder begrepp och termer i beskrivningar.
Förstår och använder tidigare och nya begrepp och termer i rätt sammanhang.
Förklara och beskriva
Koppla kunskaper
Kan koppla samman tidigare och nya kunskaper.
Gör kopplingar till tidigare kunskaper i beskrivningar och diskussioner.
Samtala
... att vara delaktig i samtalet och försöka ställa frågor och lyssna på andra.
Är med i samtalet genom att ställa frågor och lyssna på andra
Är aktiv i samtal, ställer frågor, kan presentera och bemöta olika åsikter.
Kan argumentera och diskutera så att samtalet leder till djupare diskussion.
Information
Söka och använda
...söka information från olika källor och kunna få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker information från olika källor och kan få fram viss information för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram viss information som fungerar för att lösa en uppgift.
Söker aktivt information från olika källor och kan få fram givande och relevant information som passar i ett specifikt sammanhang.
Information
Granska
... veta att informationen kan vara olika trovärdig.
Vet att informationen kan vara olika trovärdig
Kan resonera kring olika informationskällors trovärdighet.
Förstår att olika åsikter och intressen kan ligga bakom information och kan ge exempel på det.
Undersöka
Material
...använda utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett fungerande sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett säkert och i stort sett fungerande sätt.
Använder utrustning i en undersökning på ett bra och lämpligt sätt.
Använder utrustning som behövs på ett säkert sätt så att undersökningen blir effektiv.
Undersöka
Förarbete - Formulera en frågeställning
...formulera en frågeställning.
Kan med viss hjälp formulera en frågeställning.
Kan formulera en enkel frågeställning.
Kan formulera enkla frågeställningar, planera och genomföra en undersökning som kan ge svar på frågeställningen.
Undersöka
Förarbete - Planera och genomföra
...planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan med viss hjälp planera och genomföra en enkel undersökning.
Kan planera en undersökning och med viss hjälp och justering arbeta systematiskt utifrån planeringen.
Undersöka
Efterarbete - dokumentation
... dokumentera en undersökning.
Gör en enkel dokumentation av en undersökning.
Gör en noggrann dokumentation av undersökningen.
Gör en så bra dokumentation att man kan förstå och följa hela undersökningen.
Undersöka
Efterarbete- jämföra
... att jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Kan jämföra likheter och skillnader i olika resultat.
Jämför likheter och skillnader i olika resultat och deltar i diskussioner om vad de kan bero på.
Jämför och för resonemang kring vad likheter och skillnader i olika resultat kan bero på.
Undersöka
Efterarbete- förbättringar
...att samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Kan samtala om hur en undersökning kan förbättras.
Kommer med egna förslag på vad som kan förbättras i en undersökning, som efter viss justering kan användas.
Gör egna användbara förslag som leder till att en undersökning kan förbättras.