👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vallmons Förskola 21-22 Kga SKA O,U&L: Språk och kommunikation

Skapad 2021-06-14 14:10 i Vallmons förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Språk och kommunikation

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

 

 • Både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska.
 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften. 

 

Varför ska vi arbeta med detta?

 

 • För att få barnen att visa ett större intresse för böcker.
 • För att barnen ska utveckla grunden i det svenska språket samt för att vi ser att barnen behöver utveckla en djupare språkförståelse.
 • För att barn med ett utvecklat modersmål utvecklar svenska språket fortare.

 

Hur arbetar vi?

 

 • Vi låter vårdnadshavare och barn låna hem böcker från förskolan så de kan läsa/titta i böcker tillsammans hemma.
 • Vi använder oss av bildstöd tillsammans med barnen.
 • Vi använder oss av sång, rim och ramsor tillsammans med barnen
 • Vi använder oss av ord på barnens modersmål i både utbildning och undervisning.
 • Vi använder oss av olika berättande former som t.ex. flanosaga, böcker, pollyglutt, film.
 • Vi har en språklig medvetenhet i den vardagliga kontakten med barnen.
 • Vi arbetar utifrån vårt språk kontrakt:
  • Använda TAKK
  • Gå ner i barnen ögonhöjd
  • Använda oss av öppna frågor som vad, var, hur, när, vem, varför.