👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krusbäret V.23 och 24.

Skapad 2021-06-14 14:38 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Planering: Under dessa två veckor kommer vi att låta barnen bestämma aktiviteter

Passa på att avsluta sådant som vi halv färdigt. Och att hålla på med vårt odlingsprojekt (Krusbärsbuskar, jordgubbsplantor, och ärtor). Vattna, och ta bort ogräs. 

Utomhus aktiviteter som barnen väljer. 

Vi ger oss iväg på promenad i vår närmiljö. Skogen, Kullarna och ute gymmet. 

 

Mål:

Att avsluta projekt som barnen håller på med.

Utomhuspedagogik

Barnens egna önskemål av aktiviteter.

 

 

Syfte:

För att kunna ge barnen ett bra avslut på terminen. Lite återblickar på vår termin. Vad har de tyckt om och vad har varit mindre roligt/intressant. 

Rörelse i utomhusmiljö Utmanar dem att kunna hitta på aktiviteter tillsammans. att barnen får visa vad de är intresserade av och nyfikna på att göra utomhus. 

Ge barnen inflytande 

 

 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18