👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2

Skapad 2021-06-14 15:29 i Sköndalsskolan Stockholm Grundskolor
Planering av bild i åk 1-3
Grundskola 1 – 3 Bild
Planering och bedömning i bild, åk 2.

Innehåll

Syfte:
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden. Överallt, runt omkring oss finns bilder som ska informera, övertala, underhålla och ge oss estetiska och känslomässiga upplevelser. Det är viktigt att ha kunskap om bilder, att kunna kommunicera med hjälp av bilder och att kunna prata om bilder för att kunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilder kan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

 

Period: åk 2

Centralt innehåll:

 • Du ska öva din förmåga att framställa bilder.
 • Du ska prova olika redskap och tekniker.
 • Du ska få lära dig namnen på olika redskap och tekniker.
 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
 • Du ska utveckla din förmåga att tänka om bilder att och prata med andra om bilder.

Arbetssätt

 • Vi kommer att framställa bilder med hjälp av olika tekniker.
 • Vi kommer att arbeta med färglära.
 • Vi kommer att arbeta med olika material.
 • Vi kommer att rita/måla berättande bilder.
 • Vi kommer att titta på, tänka kring och diskutera olika slags bilder.

Bedömning

 • Din förmåga att framställa bilder.
 • Din förmåga att med bild komplettera texter du gör i andra ämnen.
 • Din förmåga att prova redskap och tekniker.
 • Din förmåga att berätta om bilder.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3