👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA - Läsa skönlitteratur åk 4

Skapad 2021-06-14 18:19 i Husensjö skola Helsingborg
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Under vårterminen är målet att du ska läsa minst två skönlitterära böcker på egen hand samt redovisa dem muntligt, i form av en bokredovisning och med hjälp av en skriven bokrecension.

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA...

 • läsa skönlitteratur och hitta de sorts böcker som du gillar
 • träna på de olika lässtrategierna
 • få ta del av en gemensam skönlitterär upplevelse genom att läsa och samtala tillsammans i klassen
 • känna till några kända barn- och ungdomsförfattare
 • inspireras att läsa mer och inspirera andra till att läsa dina favoriter
 • känna till vad en bokrecension är och lära dig hur man kan skriva en sådan
 • hålla en muntlig bokredovisning för publik

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

 • läsa den skönlitterära boken Drakskeppet tillsammans
 • träna på lässtrategierna (förutspå, reda ut svåra ord, ställa frågor och sammanfatta) genom att samtala och göra uppgifter utifrån den gemensamma boken
 • samtala om vilka delar man kan ha med när man ska skriva och berätta om en bok man läst
 • skriva bokrecensioner
 • samtala om vad som är viktigt att säga/göra då man håller en muntlig presentation för en grupp
 • träna på förbereda en muntlig presentation med hjälp av stödord
 • hålla muntliga bokredovisningar för varandra i liten grupp eller i helklass

VI KOMMER BEDÖMA HUR DU...

 • deltar i den gemensamma läsningen och i de gemensamma övningarna i samband med läsningen av Drakskeppet.
 • hur du skriver dina bokrecensioner
 • hur du förbereder och genomför din muntliga redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  SvA  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  SvA  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  SvA  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  SvA  4-6