👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande text (åk 5)

Skapad 2021-06-14 18:45 i Östad skola Lerum
Grundskola 5 Fysik Svenska
Hur förklarar man olika naturfenomen eller hur en energikälla fungerar, så att någon annan förstår det man vill få fram? Det ska du få öva på i det här arbetsområdet.

Innehåll

Det här ska du arbeta med:

 • Förförståelse/förkunskaper: Du får på olika sätt inhämta kunskaper om olika typer av naturfenomen, som jordbävningar, glaciärer, tornados, gejsrar samt om olika energikällor.
 • Steg 1: Klassen/gruppen arbetar gemensamt med modelltexter, där eleverna lär sig känna igen en förklarande texts syfte och struktur. 
 • Steg 2: Eleverna arbetar med de språkliga drag som är typiska för förklarande texter. Du lär dig använda sambandsord och fraser som bidrar till förståelsen av orsak och verkan, samt sambandsord som ger texten en logisk struktur.
 • Steg 3: Klassen/gruppen läser och jämför en återberättande text med en förklarande text. Du övar på det du lärt sig på Steg 1 och 2 när vi skriver en gemensam text i klassen
 • Steg 4: Du skriver på egen hand en förklarande text om hur en energikälla fungerar, t ex vattenkraft. 

Det här kommer jag att bedöma:

Förmågan att …

 • förstå syftet med en förklarande text
 • kunna presentera innehållet på ett begripligt och för uppgiften anpassat sätt
 • kunna använda strukturen för en förklarande text
 • kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6