👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-06-15 08:56 i Öregrunds skola Östhammar
Planering för värdegrundsarbete
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap Svenska som andraspråk Svenska Samhällskunskap
Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Syftet med värdegrundslektionerna är att ni ska få möjlighet att stärka er förmåga att agera enligt skolans värdegrund och bli medvetna om att vi behöver acceptera varandras olikheter. Vi ser varandras olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Ni ska få möjlighet att utveckla en förståelse för ert eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva. I Öregrunds skola ska alla vara accepterade som de är.

Innehåll

 •  
 •  

 

Mål - du ska få lära dig:

 • vara en bra kompis (ditt eget förhållningssätt och hur du är mot andra)
 • ta ställning i etiska frågor
 • samarbeta och respektera varandra
 • visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara

Undervisning - så här ska vi arbeta

 • Genomgång och diskussioner kring etiska begrepp
 • Samtal och diskussioner kring moraliska frågor i din vardag
 • Samtal om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott
 • Läsa texter och se på film
 • Värderings- och samarbetsövningar

Bedömning: så här kommer din kunskaper att bedömas

 • Du deltar aktivt i undervisningen
 • Du deltar i samtal utifrån olika frågeställningar
 • Du kan föra muntliga resonemang
 • Du kan förklara olika begrepp i arbetsområdet
 • Du tar ställning och argumenterar för olika åsikter

Planerad tidsåtgång 

* Två veckor med start vecka 33

Uppgifter

Matriser

Re Sv Sh SvA
Värdegrund i flera ämnen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonemang
 • Sv
 • Sv  4-6
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till. Du bidrar till viss del att samtalet fortsätter.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till. Du bidrar på ett bra sätt till att samtalet fortsätter.
Du kan ställa frågor och säga vad du tycker om saker som du känner till. Du bidrar på ett mycket bra sätt till att samtalet fortsätter.
Resonemang och samband
Etik och moral
 • Re  4-6
 • Re  4-6
Du kan diskutera på ett enkelt sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt vad som är rätt och fel i vardagen och vad det kan betyda att göra bra saker för andra.
Begrepp
Använda etiska begrepp i diskussion.
 • Re  4-6
 • Re  4-6
När du diskuterar använder du dig av några etiska begrepp på ett ganska bra sätt.
När du diskuterar använder du dig av några etiska begrepp på ett bra sätt.
När du diskuterar använder du dig av några etiska begrepp på ett mycket bra sätt.
Demokrati
Beslutsprocesser och resonemang
 • Sh
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
 • Sh  4-6
Du har baskunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Du har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur man fattar beslut. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur demokratiska regler hänger ihop med hur beslut fattas i din vardag.
Demokratiska beslutsprocesser
Klassråd och elevråd Varför har man klassråd? Vad kan man ta upp på ett klassråd?
 • Sh
 • Sh  1-3
Du har förmågan att med stöd beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Du har förmågan att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Du har god förmåga att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Värdera & uttrycka ståndpunkter
Elevnära livsfrågor Snatteri/mobbning Kan eleven uttrycka egna åsikter? Motiverar eleven sina åsikter? Lyssnar eleven på sin kompis och får nya infallsvinklar? Kan eleven bemöta argument?
Du har förmågan att med stöd samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har förmågan att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har god förmåga att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor