👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Livscykler

Skapad 2021-06-15 09:22 i Valåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 3 NO (år 1-3)
Du kommer få studera några djurs livscykler.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • använda biologins begrepp för att beskriva och förklara biologiska samband.
 • förklara grodans och fjärilens livscykler.

 

Undervisning och arbetsformer

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer studera grodans olika stadier med hjälp av levande grodyngel.
 • Vi kommer att se filmer, läsa faktatexter och skriva egna faktatexter.
 • Vi kommer att lära oss nya begrepp.
 • Vi kommer att studera olika  livscykler.

 

Bedömning - vad och hur


.
Följande kommer att bedömas:

 • din förmåga att använda rätt begrepp
 • din förmåga att beskriva och förklara några djurs livscykler.


Detta bedömer vi genom att:

 • lyssna på dig
 • läsa dina faktatexter 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  Bi  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  Bi   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  Bi   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  Bi   3