👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO, åk 2, ht 21 - Barn förr i tiden

Skapad 2021-06-15 09:10 i Kärna skola Linköping
Tänk om du skulle varit barn förr i tiden... Vad hade du för leksaker? Vad lekte du för lekar? Gick du i skolan? Hur bodde du? Vilka bodde du tillsammans med? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?
Grundskola 2 Svenska SO (år 1-3)
Tänk om du skulle varit barn år 1921 ... Vad skulle du haft för leksaker? Hade det varit självklart att du fick gå i skolan? Fanns det fritids? Vad jobbade dina föräldrar med? Fick du jobba? Vad åt du? Fanns det toaletter? Kanske har du fler frågor om hur det var att vara barn förr i tiden?

Innehåll

Du ska visa att du kan

 • berätta om hur det var att vara barn förr i tiden.
 • ge exempel på likheter/olikheter i barns liv i olika tider och jämföra med dig själv.
 • förstå kristendomens roll i samhället.
 • skriva enkla faktatexter med hjälp av stödord/tankekarta.
 • göra och förstå en tidslinje.

 

För att lära dig kommer du att

 • lyssna till muntlig berättelse
 • läsa enkla faktatexter
 • göra tankekartor och skriva egna faktatexter
 • rita bilder och skriva bildtexter
 • se filmer
 • intervjua

 

Du visar att du kan när du

 • läser och skriver enkla faktatexter.
 • skriver egna texter med hela meningar, stor bokstav, mellanrum och punkt.
 • samtalar och gör jämförelser hur det var att vara barn förr i tiden och nu.
 • arbetar enskilt och samarbetar med andra.
 • skriver och ritar en tidslinje.
 • tar till dig information från olika medier.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
  SO   3

Matriser

Sv SO
SO/NO: Människan - Barn förr

Ej godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar
 • SO   3
Du kan inte ännu göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar
Du kan göra enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar
Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO   3
Du kan inte ännu undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Du kan undersöka hemortens historia och ge exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
 • SO   3
Du kan inte ännu i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Du kan i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
Dessutom ger eleven exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
 • SO   3
Du kan inte ännu ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Du kan ge exempel på kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.