👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska klass 4-6 2021

Skapad 2021-06-15 14:28 i Rabbalshede skola Tanum
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Substantiv, verb, adjektiv, citat, berättande text, fakta text.....

Innehåll

Syfte: Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften.

Mål – 

Du kommer bland annat att få utveckla din förmåga att

 • läsa, förstå och fundera över olika slags texter.
 • utrycka dig på olika sätt - i tal och skrift.
 • samtala, diskutera och argumentera.
 • kritiskt granska information.

Bedömning – 

Se matrisen längst ner i planeringen.

Undervisning – 

Du kommer att få vara med om

 • att läsa skönlitteratur, enskilt och i grupp.
 • att läsa texter i läroböcker, uppslagsverk, tidningar och andra källor.
 • att samtala om texter.
 • att skriva olika slags texter.
 • att enskilt och tillsammans med andra utveckla och omarbeta texter.
 • att redovisa olika arbeten på olika sätt inför mindre och större grupper.
 • att samtala och diskutera i olika sammanhang.

Arbetet pågår under läsåret 2020-2021

Matriser

Sv SvA
Svenska, åk 4-6, 2020-2021

Jag kan detta till viss del.
Jag har godtagbara kunskaper om detta.
Jag har mer än godtagbara kunskaper om detta.
Läsa
Läsa skönlitteratur, enskilt och i grupp.
 • Sv  E 6
Läsa
Läsa texter i läroböcker, uppslagsverk, tidningar och andra källor.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Samtala
Samtala om texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva
Skriva olika slags texter.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Skriva
Utveckla och omarbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.
 • Sv  E 6
Tala
Redovisa olika arbeten inför mindre och större grupper.
 • Sv  E 6
Samtala
Samtala och diskutera i olika sammanhang.
 • Sv  E 6
Ansvar
Ta ansvar för skolarbetet.
 • Gr lgr11