👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Politik och demokrati

Skapad 2021-06-16 08:18 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Planering för området POLITIK i Samhällskunskap år 6.
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi kommer en period i år 5 läsa om politik och demokrati, detta i samband med valet som ligger i september. Vi kommer att fördjupa oss i hur Sverige styrs.

Innehåll

Innehåll:

Du kommer att arbeta med:

 • demokratibegreppet
 • kommuner, regioner, riksdag, regering
 • parlamentarism
 • hur ett demokratiskt val går till
 • grundlagar
 • ideologier och politiska partier

 

Hur ska vi jobba?

Du kommer att:

Träna på viktiga begrepp

Läsa texter

Delta i diskussioner och framföra egna åsikter

Arbeta enskilt och i par.

Titta och arbeta med olika serier som behandlar arbetsområdet. 

Uppgifter

 • Kunskapskoll 2

 • Kunskapskoll politik

 • Kunskapskoll politik

 • Kunskapskoll 2

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Demokrati och politik

--->
--->
--->
Samhällsstrukturer
 • Sh  E 6
Du kan jämföra demokrati och diktatur genom att ge något exempel på skillnad.
Du kan jämföra demokrati och diktatur genom att ge ett par exempel på skillnader. I minst 1 exempel kan du beskriva hur den skillnaden påverkar människorna som lever i de olika styrena.
Du kan jämföra demokrati och diktatur genom att ge minst 3 exempel på skillnader. I minst 2 exempel kan du beskriva hur de skillnaderna påverkar människorna som lever i de olika styrena.
Undersöka strukturer i samhället
 • Sh  E 6
Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva samband inom den politiska/demokratiska samhällsstrukturen, ex. hur riksdag och regering samverkar eller hur valprocessen går till.
Eleven kan på ett förhållandevis komplext sätt beskriva samband inom den politiska/demokratiska samhällsstrukturen, ex. hur riksdag och regering samverkar eller hur valprocessen går till.
Eleven kan på ett komplext sätt beskriva samband inom den politiska/demokratiska samhällsstrukturen, ex. hur riksdag och regering samverkar eller hur valprocessen går till.
Demokrati
 • Sh  E 6
Eleven har grundläggande kunskaper om demokrati och kan för enkla resonemang om hur den demokratiska processen fungerar t.ex. i elevråd eller förening.
Eleven har goda kunskaper om demokrati och kan för utvecklade resonemang om hur den demokratiska processen fungerar t.ex. vid elevråd eller förening.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokrati och kan för välutvecklade resonemang om hur den demokratiska processen fungerar t.ex. vid elevråd eller förening.
Påverka/Påverkas
 • Sh  E 6
Eleven kan föra enkla resonemang om hur du kan påverka vad som händer i samhället. Du ger ett exempel på något som begränsar din möjlighet att påverka.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om hur du kan påverka beslut i samhället. Du ger ett exempel på något som begränsar er möjlighet att påverka och jämför det med t.ex. en vuxens möjlighet att påverka.
Eleven kan föra välutvecklad resonemang om hur du kan påverka beslut i samhället. Du ger minst 2 exempel på något som begränsar er möjlighet att påverka och jämför då med t.ex. en vuxens möjlighet att påverka.
Använda begrepp
Eleven kan använda begrepp kopplade till arbetsområde på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp kopplade till arbetsområde på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp kopplade till arbetsområde på ett väl fungerande sätt.