👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Människokroppen åk5

Skapad 2021-06-16 23:53 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Under det här området kommer vi att få lära oss mer om människokroppen, hur olika organ och organsystem fungerar, hur vi är uppbyggda

Innehåll

Vad ska vi arbeta med och hur ska vi arbeta?

  • Vi läser ur läromedlet "Lära NO"
  • Tittar på filmer
  • Samtalar, diskuterar, svarar på frågor och skriver korta arbeten och redovisar

Såhär visar du dina kunskaper: 

1. Genom att delta i diskussioner som vi har i helklass och i grupp.

2. Arbetar med uppgifterna ni får under lektionerna.

3. Gör skriftliga förhör

4. Redovisar för klasskamrater

 

 

Matriser

Bi
Bedömningsmatris Biologi Eklandaskolan mall

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
för samtalen och diskussionerna framåt/ för framåt och breddar och fördjupar dem
Söka information
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
utvecklade/välutvecklade resonemang
Använda information
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa egna texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
relativt god anpassning / god anpassning till sammanhanget
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
goda kunskaper ...förklara och visa på enkla samband ...relativt god användning av begreppen mycket goda kunskaper ...förklara och visa på enkla samband och något gemensamt drag ... god användning av betgreppen.
Samband i människokroppen
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
utvecklade och underbyggda resonemang/ välutvecklade och väl underbyggda resonemang
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor