👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjällbäcken Nystart Höst 21

Skapad 2021-06-17 11:43 i Förskolan Träflaskan Falun
Förskola
Grov Planering för Höststart 21

Innehåll

Augusti

Alla nya barn och Familjer hälsas välkomna. Vi erbjuder/bjuder in till introduktionssamtal utifrån VH pyramiden. Vi vill att VH skall erbjudas samtal i lugn och ro utan sina barn. Detta då det vi vill prata om är viktigt och vi önskar att VH ska känna lugn och ha tid till reflektion tillsammans med oss.

Vi arbetar och planerar utifrån ÅrshjuLÄTT och de olika rutorna.

Fokus på nedre delen av pyramiderna, där barnets självkänsla, självkännedom och självmedkänsla grundläggs. 

Barns rätt att bli lyssnad på, när ens mamma/pappa säger hejdå känns det ibland jobbigt och det är okej. Barnets rätt att bli lyssnad på och respekterad i sin sorg/ilska/frustation.

Miljön presenteras. Vad får jag göra och Vart får jag göra det? särskilt mina starka känslor, vart passar det att jag hanterar dem?

Alt 31 Augusti där vi utvärderar och planerar.

September

 

Barnens rätt att känna trygghet och bli en del av gruppen. Hitta sin plats tillsammans med sina vänner.

Vilka är familjerna som börjar hos oss, vi känner nyfikenhet för olika familjer och kulturer.

Rutiner för oss pedagoger och barnen. Vad fungerar och vad fungerar mindre bra.

Planera utflyktsdag och grupper 

Alt 28 Sept där vi fortsätter dialogen.

 

Uppgifter

 • To Do

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18