👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bråk och procent

Skapad 2021-06-17 13:14 i Björnkärrsskolan Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vi kommer arbeta med bråk och procent

Innehåll

Mål

Du ska kunna: 

- tal i bråkform och tal i blandad form

- att addera och subtrahera tal i bråkform

- tal i procentform 

- att växla mellan tal i procent -, decimal- och bråkform.

- att räkna ut del av antal.

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar varvat med eget arbete och diskussion med kompisarna i klassen. Vi kommer även skriva lärlogg och arbeta i par. 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma hur aktiv du är på lektionen, om du använder dig av matematiska termer. I slutet av kapitlet så har vi ett avstämningsprov.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6