👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kurdiska sorani 4-6 HT21

Skapad 2021-06-17 15:18 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundsärskola 4 – 6 Modersmål
Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...här ska du skriva en konkretisering av syftestexten/syftesmålen så elever och vårdnadshavare förstår. (förtydliga med utgångspunkt i syfte + centralt innehåll + del av kunskapskrav)
Tänk på att utgå från förmågorna i syftestexten!

Konkretisera med utgångspunkt i förmågorna och använd de delar i centrala innehållet som behandlas i arbetsområdet. I konkretiseringen kan du använda dig av de aspekter som bedöms i kunskapskraven kopplat till respektive förmåga.

Exempel på formuleringar: "Förmågan att kommunicera i tal och skrift"
- Hur kan du formulera det så det blir begripligt för eleverna, kopplat till centralt innehåll o kunskapskrav?

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text
 • ...

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Skriv inte för detaljerat, utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplanering.
 
 • Vad ska eleverna får undervisning om?

 

 • På vilka sätt kommer vi att träna de olika förmågorna?
 • Arbetsformer (som t. ex elevaktiva arbetssätt)?
 • Undervisnings- och läraktiviteter?

...med hjälp av att skapa underrubriker kan du dela upp detta avsnitt i olika delar.

...du kan också länka till film, gafe etc. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  1-6
 • Kommunikation i olika sammanhang. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Ml  1-6
 • Muntligt berättande i olika sammanhang.
  Ml  1-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi.
  Ml  1-6
 • Lässtrategier, till exempel ordbilder, för att avkoda och förstå texter.
  Ml  1-6
 • Läsriktning samt skrivteckens form och ljud i jämförelse med svenska.
  Ml  1-6
 • Strategier för att skriva elevnära texter.
  Ml  1-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger och skönlitteratur från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
 • Beskrivande och förklarande texter för barn, till exempel faktatexter, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
 • Lekar och sånger från områden där modersmålet talas.
  Ml  1-6
 • Högtider och traditioner som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-6

Matriser

Ml
Kunskapskrav grundsärskolan

Kunskapskrav åk 6 Grundsärskolan

E
C
A
Elevnära ämnen
Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.
Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och på ett delvis fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor med ett delvis ändamålsenligt ordförråd.
Eleven kan samtala om elevnära ämnen genom att lyssna på andra och på ett väl fungerande sätt ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor med ett ändamålsenligt ordförråd.
Vardagliga händelser
Dessutom medverkar eleven i att berätta om vardagliga händelser.
Dessutom berättar eleven om vardagliga händelser på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom berättar eleven om vardagliga händelser på ett väl fungerande sätt.
Läsa texter
Eleven kan med stöd av bilder medverka i att läsa texter med kända ord och bekant innehåll.
Eleven kan med visst flyt läsa texter med bekant innehåll.
Eleven kan med flyt läsa texter med bekant innehåll.
Förståelse för texterna
Genom att medverka i att svara på frågor om innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Uttrycka sig i skrift
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven medverka i att uttrycka sig i skrift.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven uttrycka sig i skrift på ett delvis fungerande sätt.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven uttrycka sig i skrift på ett väl fungerande sätt.
Tradition eller högtid
Eleven kan också bidra till resonemang om någon tradition eller högtid med betydelse för eleven i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra enkla resonemang om några traditioner och högtider i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om några traditioner och högtider i områden där modersmålet talas.