👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kurdiska Sorani planering 7-9 HT21

Skapad 2021-06-17 15:28 i Modersmålsskolan Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Modersmål
Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

...här ska du skriva en konkretisering av syftestexten/syftesmålen så elever och vårdnadshavare förstår. (förtydliga med utgångspunkt i syfte + centralt innehåll + del av kunskapskrav)
Tänk på att utgå från förmågorna i syftestexten!

Konkretisera med utgångspunkt i förmågorna och använd de delar i centrala innehållet som behandlas i arbetsområdet. I konkretiseringen kan du använda dig av de aspekter som bedöms i kunskapskraven kopplat till respektive förmåga.

Exempel på formuleringar: "Förmågan att kommunicera i tal och skrift"
- Hur kan du formulera det så det blir begripligt för eleverna, kopplat till centralt innehåll o kunskapskrav?

 • samtala och resonera kring texter av olika slag, tex berättande text
 • framföra åsikter och tankar kring det du läst/hört
 • skriva texter av olika slag så andra förstår innehållet, tex berättande text
 • ...

 Så här ska vi arbeta...

...beskriv vad ni ska arbeta med. Skriv inte för detaljerat, utan det ska snarare ses som grunden för dina mer detaljerade lektionsplanering.
 
 • Vad ska eleverna får undervisning om?

 

 • På vilka sätt kommer vi att träna de olika förmågorna?
 • Arbetsformer (som t. ex elevaktiva arbetssätt)?
 • Undervisnings- och läraktiviteter?

...med hjälp av att skapa underrubriker kan du dela upp detta avsnitt i olika delar.

...du kan också länka till film, etc. 

Vi kommer bedöma på vilket sätt du...

...här anger du i förslagsvis i punktform vad du kommer bedöma så eleven förstår. Utgå från det du inledde med som mål i inledningen.

...samt ev konkretiserar med ytterligare bedömningsaspekter för en förmåga 

Exempel:

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)... 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
  Ml  7-9
 • Modersmålets uppbyggnad. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Ml  7-9
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel nyhetsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Kunskapskrav grundsärskolan åk 9

Kunskapskrav åk 7-9 Grundsärskolan

E
C
A
Varierande ämnen
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och bidra till att framföra egna åsikter och argument.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och framföra egna delvis underbyggda åsikter och argument med ett delvis ändamålsenligt ordförråd.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och framföra egna väl underbyggda åsikter och argument med ett ändamålsenligt ordförråd
Muntliga presentationer
Dessutom medverkar eleven i att genomföra muntliga presentationer.
Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Läsa olika slags texter
Eleven kan med stöd av bilder medverka i att läsa olika slags texter.
Eleven kan med visst flyt läsa olika slags texter.
Eleven kan med flyt läsa olika slags texter.
Förståelse för texterna
Genom att medverka i att svara på frågor om och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva texter
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven bidra till att skriva texter och anpassa dem till olika sammanhang.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med viss anpassning till olika sammanhang.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med god anpassning till olika sammanhang.
Seder, bruk & traditioner
Eleven kan också bidra till resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra enkla resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.