👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering av Urdu 7-9, VT-22

Skapad 2021-06-17 15:33 i Modersmålsenheten Helsingborg
Grundsärskola 7 – 9 Modersmål
Under våren kommer du att möta många spännande utmaningar i modersmålsundervisningen. Vi kommer att arbeta med flera olika tema och arbetsområden, som du och dina kompisar kommer att få planera tillsammans med mig.

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

Innehåll

 
Ökad språkutveckling
 •  
Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på modersmålet.
 •  
Eleverna ges möjlighet att utveckla sitt språk, diskutera om sin identitet och förståelse för omvärlden.
 •  
Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjligheter att utveckla sina kunskaper om kulturer och samhällen där modersmålet talas.
 •  

 Så här ska vi arbeta ...

 •                                                          
Grammatik (olika brev )
 •  
Läsning av olika texter på olika sätt till ex, egen och högläsning                                   
 •  
Olika textgenrers uppbyggnad och struktur, mest fokus på återberättande texter.
 •  
Bild analyses
 •  
Språkbruk i olika situationer
 •  
Läsförståelse - förförståelse, frågor på texten, textanalys
 •  
Muntliga diskotioner i par eller hela kassen,  där ni kan diskutera och motivera er egen åsikt.
 •  
Ni ska bekantas med traditioner, kultur och samhälle (skillnader och likheter )

Vi kommer bedöma på vilket sätt du utveklar med följande förmågor

 •  
 •  Förmåga att tala och kommunicera på mådersmol (Urdu).
 • Användning av ordförrådet
 • Förmåga att förstå urdu talas.
 • Förmåga att förstå urdu texter.
 • Förmåga att skriva på modersmål urdu följa språklig struktur.
 • Förmåga att resonera kring textens innehåll.             
 • Kunskap om kultur och samhäll
 

 

Exempel:

 • resonerar kring innehåll i texten (tex. genom att använda ord och begrepp, koppla fakta, göra jämförelser, se samband/orsak och konsekvens...)
 • kan skriva (uttrycka dig i skrift) så andra förstår (tex början/handling/slut, punkt/frågetecken/stor bokstav, stava vanliga ord)...

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Ml
 • läsa och förstå texter,
  Ml
 • skriva för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner och kulturella företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Hur man kan använda omskrivningar, växlingar mellan språk samt visuell förstärkning, till exempel bilder, tecken och kroppsspråk, för att förstå och göra sig förstådd.
  Ml  7-9
 • Kommunikation i olika sammanhang och för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer i olika sammanhang.
  Ml  7-9
 • Uttal, betoning och satsmelodi. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter och hur man anpassar innehållet till olika mottagare.
  Ml  7-9
 • Modersmålets uppbyggnad. Ordbildning och meningsbyggnad på modersmålet i jämförelse med svenskan.
  Ml  7-9
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll.
  Ml  7-9
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel nyhetsartiklar, med anknytning till traditioner och företeelser i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
  Ml  7-9
 • Barn och ungdomars vardagsliv i områden där modersmålet talas i jämförelse med vardagsliv i Sverige.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Kunskapskrav grundsärskolan åk 9

Kunskapskrav åk 7-9 Grundsärskolan

E
C
A
Varierande ämnen
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och bidra till att framföra egna åsikter och argument.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och framföra egna delvis underbyggda åsikter och argument med ett delvis ändamålsenligt ordförråd.
Eleven kan samtala om varierande ämnen genom att lyssna till andras åsikter och framföra egna väl underbyggda åsikter och argument med ett ändamålsenligt ordförråd
Muntliga presentationer
Dessutom medverkar eleven i att genomföra muntliga presentationer.
Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett delvis fungerande sätt.
Dessutom genomför eleven muntliga presentationer på ett väl fungerande sätt.
Läsa olika slags texter
Eleven kan med stöd av bilder medverka i att läsa olika slags texter.
Eleven kan med visst flyt läsa olika slags texter.
Eleven kan med flyt läsa olika slags texter.
Förståelse för texterna
Genom att medverka i att svara på frågor om och återge delar av innehållet visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett delvis relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Genom att svara på frågor om och återge delar av innehållet på ett relevant sätt visar eleven sin förståelse för texterna.
Skriva texter
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven bidra till att skriva texter och anpassa dem till olika sammanhang.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med viss anpassning till olika sammanhang.
Utifrån sitt modersmåls särdrag kan eleven skriva texter med god anpassning till olika sammanhang.
Seder, bruk & traditioner
Eleven kan också bidra till resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra enkla resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.
Eleven kan också föra välutvecklade resonemang om seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas.