👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verklighetsuppfattning - tidsuppfattning

Skapad 2021-06-18 07:19 i Rönnbäcksskolan Helsingborg
Grundsärskola 4 – 9 Verklighetsuppfattning
Eleven ska ges möjlighet att utveckla kunskaper i att ordna sina erfarenheter utifrån tid och rum.

Innehåll

Verklighetsuppfattning

 • Tidsuppfattning.

Undervisningens innehåll

Hur?

 

 • Tidsuppfattning sker genom att vi använder timstock för att få förståelse för hur lång tid det är kvar till en aktivitet ska börja.
 • Tidsuppfattning sker genom att vi använder timstock för att få förståelse för hur lång tid en aktivitet tar.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

- Deltagande i enskilda aktiviteter m timstock.

- Se matriserna nedan för  bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ordna händelser och upplevelser i tid och rum,
  VEU
 • Centralt innehåll
 • Tidsuppfattning, till exempel länge, före och straxt.
  VEU  4-6
 • Uttryck för tid som beskriver nutid, dåtid och framtid samt uppdelning av tid, till exempel morgon, veckodag och årstid.
  VEU  4-6
 • Planering av händelser i tidsföljd, och tidsåtgång för aktiviteter.
  VEU  4-6

Matriser

VEU
VERKLIGHETSUPPFATTNING Lgr11

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT UTVECKLA FÖRMÅGAN ATT...

----->
----->
----->
----->
ANVÄNDA KUNSKAPER
... om människa och natur
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Behöver hjälp med att kommunicera sina kunskaper och sätta dem i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att t.ex. reagerar på och identifierar kända ord och begrepp inom ämnesområdet. Försöker på egen hand att kommunicera sina kunskaper genom att t.ex. peka, teckna…
Använder och kommunicerar sina kunskaper genom att berätta, beskriva och förklara på ett enkelt sätt genom t.ex. bilder, text… Kommunicerar sina kunskaper med hjälp av ord begrepp inom ämnesområdet. Sätter sina kunskaper i ett sammanhang.
Använder och kommunicerar sina kunskaper, ger exempel och beskriver samband inom ämnesområdet. Berättar, beskriver och förklarar sina kunskaper på ett tydligt sätt. Använder sina kunskaper även i andra sammanhang och inom andra ämnesområden.
ORDNA HÄNDELSER OCH UPPLEVELSER
...i tid och rum
Ordnar vardagsnära händelser och upplevelser med hjälp av handledning.
Försöker själv ordnar vardagsnära händelser och upplevelser. Behöver viss handledning.
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon".
Ordnar själv händelser i tid och rum t.ex. med hjälp av "då-nu-framtid/ i går, i dag, i morgon". Ordnar både kända och mindre kända händelser i tid och rum.
SORTERA FÖREMÅL
... utifrån kvalitet och kvantitet
Deltar i sortering av föremål. Behöver handledning för att sortera olika föremål.
Försöker sortera olika föremål t.ex. efter lika - olika, antal. Behöver viss handledning för att sortera olika föremål.
Sorterar på egen hand olika föremål och försöker motivera sina val. Beskriver, urskiljer och jämför föremål t.ex. utifrån egenskaper, lika - olika och antal.
Sorterar på egen hand olika föremål och motiverar sina val. Sortera, beskriva och lösa uppgifter och gör egna val utifrån kvantitet och kvalitet.
REFLEKTERA
... över samband mellan orsak och verkan
Deltar i kommunikation kring orsak och verkan.
Beskriver händelser men förklarar sällan orsaker till varför det inträffade eller verkan av det inträffade. Behöver hjälp med att se enkla samband mellan orsak och verkan.
Reflekterar själv över enkla samband mellan orsak och verkan. Försöker att ge enkla förklaringar.
Reflekterar över och förstår samband mellan orsak och verkan. Beskriver och förklarar samband mellan orsak och verkan.
IDENTIFIERA OCH REFLEKTERA
... över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion
Deltar i undersökningar av olika tekniska lösningar , några vardagliga redskap och tekniska föremål/utrustning. Behöver hjälp med att förstå och reflektera över hur föremålet/tekniken fungerar och hur det ska användas.
Identifierar och använder på ett enkelt sätt några vardagliga redskap eller tekniska föremål. Reflekterar över, beskriver och förklarar till viss del hur redskap och föremålet/utrustning fungerar i vardagen. Behöver viss hjälp med hur redskap och föremål kan användas och fungerar.
Identifierar och använder olika vardagliga redskap eller tekniska föremål. Reflekterar över, beskriver och förklarar hur redskap och föremålet/utrustning fungerar i vardagen.
Identifierar och använder redskap och tekniska föremål/utrustning på ett funktionellt sätt och i rätt sammanhang. Jämför, beskriver och förklarar hur olika vardagliga redskap och tekniska föremål används och fungerar. Reflekterar över hur redskap och tekniska föremål/utrustning kan användas i olika situationer och sammanhang.
ANVÄNDA ORD, BEGREPP OCH SYMBOLER
... inom ämnesområdet
Identifierar/känner till enkla ord, begrepp, symboler inom väl kända/bekanta ämnesområden. Behöver hjälp med att använda och sätta ord, begrepp och symboler i rätt sammanhang.
Förstår och använder enkla ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden. Behöver viss hjälp med att använda och sätta dem i rätt sammanhang.
Använder ord, begrepp och symboler inom kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett enkelt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.
Förstår och använder ord, begrepp och symboler inom både kända och mindre kända ämnesområden och i rätt sammanhang. Beskriver och förklarar på ett tydligt sätt med hjälp av att kombinera ord, begrepp och symboler.