👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva tillsammans i samhället

Skapad 2021-06-20 07:22 i Solviksskolan Ludvika
Mall för Pedagogisk planering lå 13/14
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Det här avsnittet handlar om hur vi kan leva tillsammans i samhället. Familjen har sett ut på olika sätt genom historien, och skolan har ändrats en hel del. Familjen och skolan är viktiga saker för barn och ungdomar. Det kan vara bra att ha lite kunskap om varför skolan du går i ser ut som den gör. Och det är viktigt att man funderar över både hur man själv vill ha det och hur man ska behandla andra.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet med det här arbetet är att du ska kunna:

 • beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag.
 • resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
 • analysera och kritiskt granska vilka som bestämmer över skolan idag.
 • uttrycka och värdera vad var och en kan göra mot mobbning.

Hur ska vi lära oss detta?

Enligt läroplanens centrala innehåll ska du träna på:

 • Familjen och samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.

 

Allt detta kommer du att få arbeta med genom att  läsa fakta, svara på frågor, se på film och dokumentera. 

Vad som kommer att bedömas:

I läroplanens kunskapskrav står det:

 • Eleven kan beskriva och använda begrepp.
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang. 

 

För att bedöma ovanstående kommer jag att titta på din förmåga att:

 • beskriva och jämföra familjer nu och förr
 • resonera om hur jämställdheten har ökat i Sverige
 • veta skillnaden mellan mobbing och diskriminering
 • beskriva vilka konsekvenser mobbing kan få

Hur du får visa vad du kan:

Genom att delta aktivt i våra grupp, par och enskilda uppgifter under arbetsområdet kan du visa dina kunskaper. Du kommer att få läsa och lyssna till fakta och svara på tillhörande frågor. Du kommer att få arbeta i grupp, par och enskilt. Du kommer få  dokumentera dina nya kunskaper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6

Matriser

Sh
Att leva tillsammans i samhället

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
jämställdhet
Kan ge exempel på hur samhället i dag är mer jämställt än förut.
Kan med hjälp ge något exempel på att samhället är mer jämställt idag.
Kan med hjälp ge några exempel på att samhället är mer jämställt idag.
Kan självständigt ge flera exempel på att samhället är mer jämställt idag.
familjeliv
Kan beskriva skillnader och likheter i hur familjer kunde se ut förr jämfört med idag.
Kan med hjälp beskriva någon likhet eller skillnad i hur en familj kunde se ut förr jämfört med idag.
Kan med hjälp beskriva några likheter och skillnader i hur en familj kunde se ut förr jämfört med idag.
Kan självständigt beskriva några likheter och skillnader i hur en familj kunde se ut förr jämfört med idag.
grupptillhörelse
Kan beskriva vilka för- och nackdelar det finns i att tillhöra t.ex. ett kompisgäng.
Kan beskriva en för- eller nackdel.
Kan beskriva en för- och nackdel.
Kan beskriva flera för- och nackdelar.
skilsmässor
Kan beskriva varför det var ovanligt med skilsmässor förr i tiden.
Kan på ett mycket enkelt sätt beskriva varför det var ovanligt med skilsmässor förr.
Kan på ett enkelt sätt beskriva varför det var ovanligt med skilsmässor förr.
Kan på ett utvecklat sätt beskriva varför det var ovanligt med skilsmässor förr.
mobbing och diskriminering
Kan beskriva skillnaden mellan mobbing och diskriminering.
Kan på ett mycket enkelt sätt beskriva skillnaden mellan mobbing och diskriminering.
Kan på ett enkelt sätt beskriva skillnaden mellan mobbing och diskriminering.
Kan på ett utvecklat sätt beskriva skillnaden mellan mobbing och diskriminering.
mobbing
Kan beskriva vilka konsekvenser mobbing kan få.
Kan på ett mycket enkelt sätt beskriva vilka konsekvenser mobbing kan få för den som drabbas eller den som utför mobbingen.
Kan på ett enkelt sätt beskriva vilka konsekvenser mobbing kan få för den som drabbas och den som utför mobbingen.
Kan på ett utvecklat sätt beskriva vilka konsekvenser mobbing kan få för den som drabbas och den som utför mobbingen.
Ny aspekt