👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi1b: från renässans till upplysning

Skapad 2021-06-24 08:42 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
En planering över renässansen på VUX
Gymnasieskola Historia
Vi går igenom renässansen och diskuterar vilka viktiga förändringar som skedde. Vasatiden och stormaktstiden belyses också. 1700-talet var de stora revolutionernas tidevarv. Idéer om människors lika värde och rättigheter spreds och ledde till flera stora revolutioner, som fått avgörande betydelse för det samhälle vi lever i idag. Vi arbetar under lektionstid med de ekonomiska och politiska revolutionerna och med vad som hände i Sverige under denna tid.

Innehåll

Här hittar du alla genomgångar till momentet:

Renässansen

Vasatiden och Stormaktstiden

Upplysningen och industriella revolutionen

Amerikanska och franska revolutionen

Frihetstiden

 

Övrigt material till momentet

Källkritisk övning - Gustav Vasa

Exempeltext - Mary Wollstonecraft

Förklara ord och begrepp upplysningen

Självförklaring utifrån bilder

Jämförelse revolutionerna

Instuderingsfrågor till prov på 1700-talet

 

____________________________________________________________________________
                                              START STUDIEPERIOD 2

v.40

Renässansen
Vasatiden och stormaktstiden
Läxa: göra examinationsuppgift om renässanskändis

v.41

 

Muntlig presentation av renässanskändis
Upplysningen + den industriella revolutionen 
Läxa: Sverige under 1700-talet

v.42

Amerikanska & franska revolutionen                                                                           
Läxa: Max 1800-tal + instuderingsfrågor                                                                                 

v.43

Jämföra revolutionerna inför prov

v.44

Salsprov revolutionerna

Att läsa

Om renässansen i Samband Historia Plus s. 144–175 +188–211

Om upplysningen och revolutionerna 
Samband Historia Plus s. 214–225 + 229–247 +287

Examinationer

Presentation om renässanskändis där ovanstående punkter framgår

Prov revolutionerna

 

Uppgifter

  • Uppgifter till momentet

Matriser

His
Renässansen - muntlig presentation av en renässanskändis

E
C
A
Aspekt 1
… berättar du om någon känd person från renässansen och förklarar översiktligt personens betydelse för olika skeenden.
… berättar du om någon känd person från renässansen och förklarar utförligt personens betydelse för olika skeenden.
… berättar du om någon känd person från renässansen och förklarar utförligt och nyanserat personens betydelse för olika skeenden.

His
Hi1b: från renässans till upplysning

Presentera renässanskändis

E
C
A
… berättar du om någon känd person från renässansen och förklarar översiktligt personens betydelse för olika skeenden.
… berättar du om någon känd person från renässansen och förklarar utförligt personens betydelse för olika skeenden.
… berättar du om någon känd person från renässansen och förklarar utförligt och nyanserat personens betydelse för olika skeenden.

Prov amerikanska och franska revolutionen

E
C
A
Koppla upplysningsidéerna till revolutionerna
… kan du koppla samman upplysningens idéer med revolutionerna.
… kan du koppla samman upplysningens idéer med revolutionerna och ge konkreta exempel på hur idéerna tagit sig i uttryck.
… kan du koppla samman upplysningens idéer med revolutionerna och ge konkreta exempel på hur idéerna tagit sig i uttryck.
Jämföra revolutionerna
… jämför du översiktligt revolutionernas förlopp samt deras orsaker och konsekvenser.
… jämför du utförligt revolutionernas förlopp samt deras orsaker och konsekvenser.
… jämför du utförligt och nyanserat revolutionernas förlopp samt deras orsaker och konsekvenser.
Samband mellan dåtid och nutid
… ger du enkla exempel på och förklarar översiktligt samband mellan revolutionerna och förhållanden i nutid.
… ger du enkla exempel på och förklarar utförligt samband mellan revolutionerna och förhållanden i nutid.
… ger du komplexa exempel på och förklarar utförligt och nyanserat samband mellan revolutionerna och förhållanden i nutid.
Historiska begrepp, dra slutsatser
… kan du med viss säkerhet använda några historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
… kan du med viss säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.
… kan du med säkerhet använda historiska begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.