👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi1b: 1800-talet och första världskriget

Skapad 2021-06-24 11:00 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
Momentplanering över 1800-talet på VUX
Gymnasieskola Historia
Under 1800-talet händer mycket i utvecklingen mot ett modernt samhälle i Europa. Vi avhandlar den demokratiska utvecklingen, den andra industriella revolutionen, nationalismen och imperialismen under lektionstid med hjälp av genomgångar, uppgifter och film. Vi går också igenom första världskriget - ett storskaligt krig som bryter ut i början av 1900-talet som en följd av de europeiska staternas nationalism och imperialism.

Innehåll

Här hittar du alla genomgångar till momentet:

Den demokratiska utvecklingen

Den andra industriella revolutionen

Romantik och nationalism

Imperialism

Sverige under 1800-talet

Första världskriget

Övrigt material till momentet

Viktiga ord och begrepp - 1800-talet

Instuderingsfrågor till prov 1800-talet

Obligatorisk artikel till prov första världskriget

Valfri artikel till prov första världskriget

Instuderingsfrågor till prov på första världskriget

_________________________________________________________________________
                                                   START STUDIEPERIOD 3

v.45

1800-talet, den demokratiska utvecklingen & den andra industriella revolutionen     

v.46

Nationalismen och imperialismen                                                                                  
Sverige under 1800-talet
Läxa: göra instuderingsfrågor inför prov

v.47

Salsprov 1800-talet                                                                                                       

v.48

Första världskriget                                                                                                         
Läxa: läsa i läroboken + artiklar inför prov, göra instuderingsfrågor

v.49

Prov Första världskriget              

 

Att läsa

1800-talet: Samband Historia Plus s. 294–299 + 314–315 + 319–321 + 333–341

Samband Historia Plus s. 366–384 + artiklar om första världskriget

Examinationer

Prov baserat på genomgångarna/kapitlen i boken om 1800-talet.

Prov första världskriget

 

Uppgifter

  • Uppgifter till momentet

Matriser

His
Hi1b 1800-talet

E
C
A
… kan du översiktligt redogöra för förändringsprocesserna under 1800-talet samt deras orsaker och konsekvenser.
… kan du utförligt redogöra för förändringsprocesserna under 1800-talet samt deras orsaker och konsekvenser.
… kan du utförligt och nyanserat redogöra för förändrings-processerna under 1800-talet samt deras orsaker och konsekvenser.
… kan du också ge enkla exempel och förklara översiktligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
… kan du också ge enkla exempel och förklara utförligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
… kan du också ge komplexa exempel och förklara utförligt och nyanserat samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

His
Hi1b: 1800-talet och första världskriget

Prov 1800-talet

E
C
A
Förändringsprocesser, orsaker och konsekvenser
… kan du översiktligt redogöra för förändringsprocesserna under 1800-talet samt deras orsaker och konsekvenser.
… kan du utförligt redogöra för förändringsprocesserna under 1800-talet samt deras orsaker och konsekvenser.
… kan du utförligt och nyanserat redogöra för förändrings-processerna under 1800-talet samt deras orsaker och konsekvenser.
Samband mellan dåtid och nutid
… kan du också ge enkla exempel och förklara översiktligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
… kan du också ge enkla exempel och förklara utförligt samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.
… kan du också ge komplexa exempel och förklara utförligt och nyanserat samband mellan skeenden i det förflutna och förhållanden i nutiden.

Prov första världskriget

E
C
A
Orsaker, förlopp och konsekvenser
… kan du översiktligt redogöra för några händelser som leder fram till första världskriget, förloppet samt för olika tolkningar av skuldfrågan.
… kan du utförligt redogöra för några händelser som leder fram till första världskriget, förloppet samt för olika tolkningar av skuldfrågan.
… kan du utförligt och nyanserat redogöra för några händelser som leder fram till första världskriget, förloppet samt för olika tolkningar av skuldfrågan.
Jämföra och motivera
Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Versaillesfredens betydelse
Du kan också översiktligt redogöra för Versaillesfredens betydelse för olika länder och förklara hur den senare kom att användas i nazismens retorik.
Du kan också utförligt redogöra för Versaillesfredens betydelse för olika länder och förklara hur den senare kom att användas i nazismens retorik.
Du kan också utförligt och nyanserat redogöra för Versaillesfredens betydelse för olika länder och förklara hur den senare kom att användas i nazismens retorik.