👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hi1b: 1900-talet

Skapad 2021-06-24 11:35 i KOMMUNAL VUXENUTBILDNING Skellefteå GY/VUX
Momentplanering över 1900-talet i historia på VUX
Gymnasieskola Historia
Vi arbetar med andra världskriget och förintelsen, fördjupar våra kunskaper om Sveriges historia under det konfliktdrabbade 1900-talet samt lyfter fram en del moderna konflikter. Arbetssätten varierar mellan genomgångar, instuderingsfrågor, diskussioner och eget arbete.

Innehåll

Här hittar du alla genomgångar till momentet
Mellankrigstiden
Historiesyner
Andra världskriget
Förintelsen
Sverige och Norden under världskrigen
Efterkrigstiden


övrigt material till momentet
Venndiagram ideologierna
Ondskans imperier
Låttexter till muntlig presentation

 

____________________________________________________________________________
                                                    START STUDIEPERIOD 4

v.50

Mellankrigstiden, historiesyner på orsakerna till AVK    

v.51


v.52

Andra världskriget, förintelsen och källkritik                                                                
Läxa: Sverige och Norden under och efter världskrigen

Läxa: Lyssna på genomgången om kalla kriget och historiebruk samt Israel-Palestina-konflikten.

v.1

Förbered examinationsuppgift historiebruk i musik

v.2

  

Presentera examinationsuppgift historiebruk i musik 

Att läsa

Samband Historia Plus s. 385–398 + 399–431

Examinationer

Historiska perspektiv

Muntlig presentation historiebruk i musik

Uppgifter

  • Uppgifter till momentet

Matriser

His
Första världskriget

E
C
A
… kan du översiktligt redogöra för några händelser som leder fram till första världskriget, förloppet samt för olika tolkningar av skuldfrågan.
… kan du utförligt redogöra för några händelser som leder fram till första världskriget, förloppet samt för olika tolkningar av skuldfrågan.
… kan du utförligt och nyanserat redogöra för några händelser som leder fram till första världskriget, förloppet samt för olika tolkningar av skuldfrågan.
Du kan också översiktligt redogöra för Versaillesfredens betydelse för olika länder och förklara hur den senare kom att användas i nazismens retorik.
Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med enkla omdömen ditt val.
Du jämför de olika tolkningarna, förordar en av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt val.
Du kan också utförligt redogöra för Versaillesfredens betydelse för olika länder och förklara hur den senare kom att användas i nazismens retorik.
Du kan också utförligt och nyanserat redogöra för Versaillesfredens betydelse för olika länder och förklara hur den senare kom att användas i nazismens retorik.

His
Historiska perspektiv

E
C
A
… kan du översiktligt förklara enskilda personers betydelse för olika skeenden samt olika händelser och olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt förklara enskilda personers betydelse för olika skeenden samt olika händelser och olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt och nyanserat förklara enskilda personers betydelse för olika skeenden samt olika händelser och olika tolkningar av dem.

His
Historiebruk i musik

E
C
A
… kan du översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget samt för olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget samt för olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget samt för olika tolkningar av dem.
Ny aspekt
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.

His
Hi1b: 1900-talet

Historiska perspektiv

E
C
A
perspektiv på andra världskrigets utbrott
… kan du översiktligt förklara enskilda personers betydelse för olika skeenden samt olika händelser och olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt förklara enskilda personers betydelse för olika skeenden samt olika händelser och olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt och nyanserat förklara enskilda personers betydelse för olika skeenden samt olika händelser och olika tolkningar av dem.
jämföra och motivera
Du jämför de olika perspektiven, förordar en eller flera av dem och motiverar med enkla omdömen ditt/dina val.
Du jämför de olika perspektiven, förordar en eller flera av dem och motiverar med nyanserade omdömen ditt/dina val.

Historiebruk i musik

E
C
A
Ny aspekt
Förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget
… kan du översiktligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget samt för olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt redogöra för förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget samt för olika tolkningar av dem.
… kan du utförligt och nyanserat redogöra för förändringsprocesser, händelser och/eller personer under kalla kriget samt för olika tolkningar av dem.
historiebruk i låten
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med enkla omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.
Du ger några exempel på olika sätt att använda historia och värderar med nyanserade omdömen deras betydelse för nutida skeenden och händelser.