👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-06-30 09:21 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 7 – 9 Svenska Samhällsorienterande ämnen
Vad är värdegrund? Vad är fördomar? Hur är en bra kompis?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna resonera om vad människors livsstil, identitet och grupptillhörighet kan betyda.

Du kan beskriva mänskliga rättigheter och diskrimineringsgrunder. 

Du kan samtala om temaområdet och ställa frågor, svara och uttrycka egna åsikter och känslor.

Du kan lyssna på andras åsikter och framföra egna åsikter och argument.

Du ska kunna samtala om livsfrågor genom att framföra egna åsikter och bemöta andras.

 

Undervisning - arbetssätt

Vi utgår från materialet "Catwalk i skolan". 

Eleverna kommer få diskutera värderingar/fördomar och vad det betyder att visa respekt och hänsyn.

Vi dramatiserar olika vardagssituationer tillsammans.

Vi använder widgitbilder.

Vi använder material från Barnkonventionen.

Vi ser filmsnuttar och bygger upp diskussionen kring dem.

Elevinflytande

På vilket sätt kommer eleverna få möjlighet att påverka undervisningen eller hur bedömningen ska gå till? 

Hur förändrades arbetet efter elevernas delaktighet?

Eleverna påverkar genom delaktighet i diskussioner och deras åsikter och tankar ger vägledning för innehållet.

Bedömning

Bedömning sker under arbetets gång.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt,
  SO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  SO
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Livsfrågor som är betydelsefulla för eleven. Identitet och identitetsskapande i relation till kön, sexualitet och livsstil.
  SO  7-9
 • Konfliktlösning och vardagliga moraliska dilemman, till exempel hur man kan hantera olika åsikter.
  SO  7-9
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Kommunikation för olika syften. Hur åsikter, intresse och argument kan uttryckas.
  Sv  7-9
 • Hur man kan anpassa sin kommunikation till olika situationer och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man kommunicerar med och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett inägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler, begrepp och kroppsspråk som används för att uttrycka budskap.
  Sv  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  SO  7-9