👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande faktatext fridlysta djur, litauiska, åk 3-6, HT-21

Skapad 2021-07-08 09:30 i Modersmålsskolan Helsingborg
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och läsa faktatexter samt skriva en egen faktatext.
Grundskola 3 – 6 Modersmål
I denna tema kommer du att få lära dig vad som kännetecknar en förklarande faktatext. Vi kommer att prata om hur bl a klimatförändringar påverkar olika djurarter och skriva förklarande faktatexter om ett djur du har valt.

Innehåll

Syfte med tema är att utveckla strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Det här ska du lära dig:

 • Vad en förklarande faktatext är.

 • Kunna skilja mellan fakta och åsikt

 • Skriva en faktatext med huvudrubrik och underrubriker, förklaringskedjor och bilder med bildtext.

 • Informationssökning och källkritik.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi kommer att jobba utifrån cirkelmodell:

 • Vi samlar förkunskaper på en tankekarta, skapar ordbank med viktiga begrepp (fas 1)

 • Då går vi igenom vad som är typiskt för en förklarande faktatext.(fas 2) https://youtu.be/pY0Waes3j-Q

 • Vi kommer träna på att plocka ut det viktigaste ur en text.

 • Vi läser faktatexter och arbetar med dem tillsammans FRIDLYSTA DJUR I LITAUEN.

 • Vi pratar om källkritik och hur man söker för att hitta trovärdiga källor.
 •  
 • Vi skriver en text gemensamt (fas 3)

 • Du kommer få planera att skriva en egen förklarande faktatext om ett fridlyst djur och förklara varför denna art är fridlyst.(fas 4) Du kommer att använda mal (sexfältare) och begreppslistor som stöd. Du kommer att dela sin text på Drive med mig och en kamrat och skriva kamratrespons till din kompis samt få kamratrespons på din text.

 •  

När jag jobbat med detta har jag utvecklat min förmåga att:

 • Läsa, förstå och skriva förklarande faktatexter.

 •  

Detta visar jag genom att:

 • Följa den struktur som kännetecknar en förklarande faktatext.

 • Genomföra de uppgifter vi gör på lektionerna.

 

Vad bedöms?

 

 • Den skriftliga inlämningsuppgiften: den förklarande faktatexten, se matris. Jag kommer att titta på hur du behåller struktur, hur välformulerade meningar är i din text, att du kan förklara orsak varför djur blir fridlysta, om du nämner alla delar utifrån checklista, vilka källor du väljer, och även hur ger du kamratrespons till sina kompisar.

 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter om för eleven välbekanta ämnen.
  Ml  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6

Matriser

Ml
Förklarande faktatext

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
Jag kan söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning som till viss del innehåller mina egna ord och formuleringar.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en sammanställning där jag i överlag använder mig av mina egna ord/formuleringar.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Innehåll
Innehåll
 • Ml
Jag kan med hjälp och stöd skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar och förklarar med utvecklade resonemang.
Struktur
Struktur - uppbyggnad
 • Ml
Jag kan med hjälp och stöd skriva en text där strukturen går att följa.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Ml
Jag kan med hjälp och stöd skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
 • Ml
Jag glömmer ofta att skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Estetiska uttryck
Förstärka texters budskap med bilder.
 • Gr lgr11
Jag kan sätta in en bild i mina texter så att budskapet i texten blir tydligare.
Jag kan till viss del välja ut lämpliga bilder till ämnet jag skriver. Bildtexterna förtydligar textens innehåll.
Jag kan välja ut lämpliga bilder till ämnet jag skriver om. Bildtexterna förtydligar textens innehåll.
Kamratrespons
 • Ml
Jag kan ge en enkel återkoppling till kamrat utifrån våra kriterier för faktatext.
Jag kan ge en välformulerat återkoppling med förklaring om varför jag tänker så och anpassad till mottagare (kamrat).
Jag kan ge mycket välformulerad och motiverad återkoppling till min kamrat och ger olika förslag på förbättring om de behövs.