👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 5A Geometri åk 5 ht 21 Vikmanshyttans skola

Skapad 2021-07-26 21:24 i Nätverksgrupper Hedemora Hedemora
Mål och bedömning för Matteborgen 5A.
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet om geometri inleds med begreppet area. Vi kommer först beräkna arean genom att räkna hur många kvadratcentimeter som får plats i en figur. Därefter tar vi upp formeln för att räkna ut rektangelns area. I samband med area repeterar vi även begreppet omkrets. Begreppet skala repeteras också.

Innehåll

Vi kommer att

 • ha gemensamma genomgångar
 • arbeta i boken
 • göra arbetsblad
 • arbeta enskilt
 • arbeta i helklass
 • ev arbeta i par och /eller grupp
 • göra en diagnos

Att utveckla/Mål

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna cm ² och m ² för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

Bedömning

 • ditt arbete i boken och med arbetsblad
 • ditt muntliga deltagande i par, grupp och helklass
 • diagnosen

Matteord

area, omkrets, kvadratcentimeter (cm2), kvadratmeter (m2), kilometer, mil, skala

Matriser

Ma
Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Rektangelns och kvadratens area
Du har än inte visat att du kan räkna ut areor.
Du är ganska säker på hur du ska räkna ut areor.
Du är säker på hur du ska räkna ut areor.
Rektangelns och kvadratens omkrets
Du har än inte visat att du kan räkna ut omkrets.
Du är ganska säker på hur du ska räkna ut omkrets.
Du är säker på hur du ska räkna ut omkrets.
Eheterna cm2 och m2
Du har än inte visat att du kan använda enheterna cm2 och m2.
Du är ganska säker på hur du ska använda enheterna cm2 och m2.
Du är säker på hur du ska använda enheterna cm2 och m2.
Enheterna meter (m), kilometer (km) och mil
Du har än inte visat att du kan använda enheterna m, km och mil.
Du är ganska säker på hur du ska använda enheterna m, km och mil.
Du är säker på hur du ska använda enheterna m, km och mil.
Skala
Du har än inte visat att du förstår och kan använda skala.
Du är ganska säker på förståelsen och användandet av skala.
Du är säker på förståelsen och användandet av skala.
Problemlösning
Du har än inte visat att du kan lösa lästal som handlar om geometri.
Du är ganska säker på att lösa lästal som handlar om geometri.
Du är säker på att lösa lästal som handlar om geometri.