👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REGNBÅGENS FRILUFTSLIV 2021/2022

Skapad 2021-08-03 13:16 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGRINDENS TRE PRIORITERADE MÅL Naturundervisning genom ett lustfyllt, upplevelsebaserat lärande, genom att vara medupptäckande, medundersökande, medupplevande och medagerande.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL: 

Att vi ger barnen möjlighet att utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Undervisningen sker genom att vi ger barnen möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur. Vi följer förskolans läroplan, I Ur och Skurs mål och Skogsgrindens verksamhetsplan. En stor del av vårt arbete kring friluftsliv är våra friluftsskolor skogsknytte och skogsmulle

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Hösten 2021

Regnbågen kommer implementera friluftslivet i våra vardagliga aktiviteter genom att hålla så stor del som möjligt av undervisningen ute i naturen . Många aktiviteter som går att göra inne går lika bra att göra ute. Regnbågen strävar efter att ha planerade friluftsdagar, då gruppen är ute hela dagen. Barnen får under friluftsdagarna möjlighet att vara med när pedagogerna lagar mat över öppen eld m.m.                                                                                                                                  Varje vecka utses en ny miljökämpe, undervisningen ger barnen möjlighet att utveckla sina kunskaper om återvinning där barnen får insikt om vad man själv kan göra för att ta hand om naturen. På gården får barnen sköta våra odlingar och sedan ta tillvara på skörden samt förädla de olika grödorna.  Undervisningen sker med hjälp av medagerande pedagoger genom ett lustfyllt och upplevelsebaserat lärande.

Analys & reflektion HT-21

Under genomfördes en friluftsdag, vi valde att förbereda mycket av maten inomhus vilket uppskattades av barnen som fick vara delaktiga. 

Under terminen har vi flertalet tillfällen både eldat och haft stormkök med oss till fantasivärlden och tillagat något enkelt. Barnen har fått vara delaktiga och lärt sig sätta ihop stormköket och har uppskattat detta.

 

Regnbågen jobbade mycket med miljötänk både genom veckans miljökämpe och genom kartongmatchen samt lekar & spel med återvinningstema.

 

Våren 2022

Regnbågen fortsätter planera för att undervisningen till största delen ska ske utomhus. Under våren planerar Regnbågen för en friluftsdag då vi är ute hela dagen och lagar mat över öppen eld. Vi fortsätter även med att göra eld eller ha med oss stormkök till fantasivärlden där vi tillagar enklare tilltugg till fruktstunden. Förskolan fortsätter med veckans miljökämpe och tema odling, där barnen ytterligare fördjupar sina kunskaper om återvinning och jordens resurser.

Analys och reflektion vt-22

Hur blev det?

Undervisningen har mestadels skett utomhus vilket vi ser gynnat gruppen. Vi har genomfört en friluftsdag uppe vid fantasivärlden. Vi har fortsatt ha med oss stormkök eller gjort upp eld som en naturlig del i undervisningen. Vi har startat vår odling där vi använt oss utav förskolans kompost som är en del i vårt hållbarhetsutveckling på förskolan.

Varför blev det så?

Barngruppen fungerar bäst utomhus, därför har vi förlagt större delen av undervisning ute. Det finns ett stort intresse för både matlagning och eldning i gruppen, därav har vi vid flera tillfällen haft stormkök eller eldat. Odlingen är en naturlig och återkommande aktivitet som barnen visar stort engagemang för.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18