👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KNOPPAR SKAPANDE, FANTASI OCH KREATIVITET 21/22

Skapad 2021-08-03 13:19 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGRINDEN SKENE’S TRE PRIORITERADE MÅL: S Genom att erbjuda barnen ett utforskande arbetssätt ges det möjlighet att utveckla FANTASI OCH KREATIVITET och ett självständigt förhållningssätt.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL  :

Undervisningen i förskolan ska arbeta med olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse och musik, och ge barnen tillfälle att använda hela kroppen och flera sinnen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera, genom att använda olika material och tekniker.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA :

Ht-21

Vi kommer under terminen att jobba med färger genom skapande , sång och lek. Vid skapande kommer vi använda oss utav olika målar tekniker på olika underlag och naturmaterial. Genom musik och rytmik utvecklar vi våran förmåga att uttrycka oss och kommunicera. På ett lustfyllt sätt kommer vi även använda oss utav instrument där barnen får känna på takt och rytmiska rörelser

HUR BLEV DET:

Genom färg temat har vi tillsammans skapat med en färg i taget för att förstärka namnet på färgen, vi följde årstiderna och naturens färgskiftningar när vi bestämde vilken färg vi arbetade med. Det har vi sett som en positiv utveckling. Skapandet har genomförts både individuellt och gemensamt. Barnen har visat stort intresse att delta och har fått fram sin personlighet i sitt skapande. Barnen har utvecklat sin kreativa förmåga och stärkt sin kroppsuppfattning.

Genom att dela gruppen i olika aktiviteter på samma plats gav vi barnen förutsättningar att hitta sitt fokus för aktiviteten på så sätt fick barnen öva på turtagning. 
Genom sång, rytmik och lek har barnen på ett lustfyllt sätt upplevt mycket glädje och gemenskap. Genom upprepade sånger och lekar har barnen utvecklats både verbalt och motoriskt.

VARFÖR BLEV DET SÅ:

Genom enkelt tema blev det påtagligt vilken färg vi arbetade då vi relaterade till årstiderna.

Barnen visade stort intresse för att skapa vilket medförde deras deltagande.

Efter upprepande aktiviteter med sånger, lek och rytmik tar barnen ofta egna initiativ till att starta en sånglek mellan varandra men även också med oss vuxna.

HUR GÅR VI VIDARE:

Vi jobbar vidare med att förstärka färgerna för barnen och delar barnen i mindre grupper på plats.

 

VT-22

Vi kommer fortsätta lägga till färgerna lila och orange så vi tillslut har skapat med regnbågens alla färger. Vi kommer också jobba med bild,form, drama och musik. Inom musiken kommer vi fokusera lite mer på instrument.

 

HUR BLEV DET :

Målet med att arbeta vidare med färgerna lila och orange uteblev då valet blev babblarna istället. Där med kunde vi fördjupa oss i språkträning och babblarnas färger, former och skapande i olika material.

 

VARFÖR BLEV DET SÅ:

För att barnen visade stort intresse för babblarna. Det har varit glädjefyllt och givande då barnen har varit väldigt inspirerande till temat.

 

HUR GÅR VI VIDARE :

Vi skall försöka vara kreativa och lyhörda för barnens intresse i skapandet då det blir en ny barngrupp.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18