Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik i vardagen

Skapad 2012-03-28 23:28 i Krika Bygdeskola Grundskolor
Använd denna mall när du skapar nya LPP:er genom att kopiera den, fylla den med det innehåll du vill och sedan spara den under nytt namn, (Beskriv arbetet kortfattat här och ta bort info-texten)
Grundskola 4 – 6 Teknik
Teknik finns överallt omkring oss, som vi ska vara nyfikna på och utforska vidare. Teknik är användandet av maskiner, redskap och verktyg. Teknik är tillämpad naturvetenskap. Teknik är människans metoder att behärska naturen. Teknik är människans metoder att tillfredsställa sina behov genom att använda fysiska föremål.

Innehåll

Syfte

Arbetet är baserat på dessa syften från kursplanerna.

Genom undervisningen i ämnet teknik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Kopplingar till läroplan

 • Tk
  Syfte identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Tk
  Syfte använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Dina mål i teknik

Rörliga tekniska lösningar:

 • Du ska kunna föklara några tekniska lösningar som består av rörliga delar, t.ex. hur en cykel fungerar.
 • Du ska kunna känna igen och några olika rörelser (roterande, linjär, bågformad) som utnyttjas i olika tekniska lösningar, t.ex. i cykeln omvandlas en roterande rörelse till en linjär rörelse, då cykeln rullar framåt när du trampar.
 • Ord och begrepp kopplade till området.

Tekniska lösningar och konstruktion:

 • Känna till några olika typer av hållfasta konstruktioner, så som t.ex. hus och broar.
 • Känna till olika typer av byggnadsmaterial.
 • Ord och begrepp kopplade till området.

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med att undersöka olika tekniska lösningar. Vi kommer att utgå från de enkla maskinerna så som t.ex. hjulet, kilen och hävarm. Vi ska arbeta med mer

Bedömning

Centralt innehåll

Innehållet i undervisningen utgår från följande centrala innehåll från kursplanerna.

Kunskapskrav

Målen med arbetet utgår från följande kunksapskrav i kursplanerna:

 

Kopplingar till läroplan

 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
 • Tk  4-6
  Tekniska lösningar Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: