👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitektur som inspiration

Skapad 2021-08-05 21:58 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 9 Slöjd
Har du sett en byggnad eller ett hus som du fascinerats över? Kanske en mäktig bro, en kyrka med många detaljer eller en fin gammal dörr. Det finns många former och färger som kan ge dig inspiration till att skapa ett tryck som ska pryda en tygkasse

Innehåll

Syfte

Hur du utvecklar idéer på tryck utifrån arkitektur som inspiration

Hur du planerar ditt arbete med skisser och val av material 

Hur du formgett och framställt ditt slöjdföremål genom att bearbeta olika material utifrån instruktioner. 

Hur du hanterar de verktyg, redskap i hantverkstekniker som presenteras i uppgiften 

I vilken grad du tar egna initiativ

Hur du kan tolka slöjdföremåls uttryck - vad de signalerar om olika arkitekturers stilar. 

Hur du kombinerar olika materialtyper och tekniker (exempelvis sy och tryck) 

Hur du prövar hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.  

 

Mål

Att du utvecklar kunskaper om hur du kan använda olika tekniker för att få ett uttryck på kassen.

Att du kan inspireras av en arkitektur och skapa ett personligt uttryck som ingen annan har.

Hur du kan pröva och ompröva för att få ett genomarbetat arbete

Att du gör genomtänkta val av material och tekniker och hur du kombinerar dessa.

Att du förklarar dina tankar och val när du redovisar.

 

Arbetsgång

Genomgång uppstart lektion 1:

Information om 2 projekt åk 9, Du väljer vilket du vill starta upp med.

Du har valt att arbeta med uppgiften tygkasse med tryck inspirerat av arkitektur.

Du letar inspiration och skissar på ditt tryck.

Du får handledning i hur man kan skapa en schablon i laminatplast.

Du följer sedan en beskrivning skriftlig med bilder eller en film ( filmen finns länkad i teamskanalen textilslöjd) 

Arbetsgången blir individuell beroende på arbetstempo och kunskaper.

När du är klar ska du utvärdera ditt arbete skriftligt och med foto. Uppgiften finns här på unikum. " Utvärdering arkitektur"

 

 

Bedömning

Jag bedömer dig utifrån slöjdmatrisen HT21 som finns här på unikum. 

I detta arbetet jobbar du med slöjdens arbetsprocess. Jag kommer med det att bedöma din arbetsinsats, det du skapar och din utvärdering utifrån matrisens innehåll.

 

 

 

 

 

 

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd år 7-9

Förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker. Förmåga att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter.

Har arbetat med
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp. Förmåga att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Har arbetat med
E
C
A
Ge omdömen
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.