👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering Sanitetsteknik 2

Skapad 2021-08-09 10:16 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola VVS – installation
Välkommen till kursen Sanitetsteknik 2. Denna kurs kommer samköras med Värmeteknik 2 framförallt i de praktiska momenten. Detta för att installationer som innefattar produktionsenheter såsom pannor, värmepumpar och fjärrvärme innehåller både tappvatten och värmeanslutningar. När vi installerar en värmepanna eller annan produktionsenhet så är det mycket viktigt att vi också kan förutsättningar för komponenter och andra apparater samt regelverken som gäller. Detta medför att vi även kommer läsa en del teori i klassrum förutom den teori som ingår i själva praktiska uppgiften.

Innehåll

Innehåll

Planering för Sanitetsteknik 2 HT21 & VT22

Länk till Classroom: 

Upplägget för kursen Sanitetsteknik 2 i samverkan med Värmeteknik 2 innebär att du ska lära dig installera värmepannor, fjärrvärme eller värmepumpar i fiktiva miljöer som finns i verkstaden. Du kommer samverka med en klasskamrat i ditt arbete. Varje dag som vi är i verkstaden kommer vi starta dagen med ett teoripass på ca 1h. Vi går sedan ut i verkstaden och arbetar praktiskt med övningsuppgiften. Till övningsuppgiften finns som vanligt en pärm med instruktioner, arbetsberedning samt repetitionsuppgifter och övningsuppgifter som är specifikt till din arbetsuppgift.

När vi är i verkstaden är det alltid korrekt arbetsklädsel som gäller. 

Vid varje uppstart av lektionerna så samlas vi och går igenom dagen. Inför avslut av dagen ska verkstaden städas och verktyg tillbaka.

I teoretiska delen av kursen så läser vi i delmoment. Det innebär att ett delmoment innehåller ett specialområde som vi koncentrerar oss på. Varje delmoment avslutas med en deltentamen. Se planeringen nedan.

Mer ingående instruktioner, uppgifter och övningar finner du dels i planering delmoment som är kopplad till de veckor som anges nedan.  Där kommer du även finna länk till Classroom som används för delmomentet. 

Du som elev ska alltid vara förberedd med läromedlet Sanitet (Liber), anteckningsblock, dator, penna och sudd.

Länk till Skolverket: https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=-996270488%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DVVI%26courseCode%3DVVISAN02%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_VVISAN02 

Studiedagar: 8/9, 12/10, 10/1, 16/3

V33 Skolstart, helklass, introduktion i kursen Sanitetsteknik 2

V34 Helklass, repetitioner från förra läsåret.

Praktiskt delmoment:  Gr 2, V35-V41

Kunskapsdag torsdag 2/9

Kunskapsdag fredag 24/9

Onsdags morgon startar med lektion i Säkervatten installation. Medtag alltid dator.

Planering för installationer av pelletspanna, bergvärmepump, uteluftsvärmepump och ackumulatortank.

Installationer av tappvattenledningar inkl. VVB, värmeledningar med isoleringsavstånd, brandtätningar

Installationer av 

Teori: 

Varmvattenberedning 

Principer för varmvattenberedning

Armatur och komponenter

Typer av förrådsberedare

Genomströmningsberedare

Direktväxling, fjv koppling, tappman

Kopplingsprinciper, bottenanslutning, toppanslutning

 

 

Delmoment 1: Gr 1, V42-V49

Onsdags morgon startar med lektion i Säkervatten installation. Medtag alltid dator.

 

 

 

 

Delmoment 1: Gr 1, V42-46 (höstlov V44)

Planering för installationer av pelletspanna, bergvärmepump och uteluftsvärmepump.

Branschregler Säkervatten installation

Montering av tappvattenledningar med isoleringsavstånd, brandtätningar

 

 

Delmoment 2: GR1, V47-V49 ( Kunskapsdag V49, 8/12)

 

 

V50 Helklass

V51 Helklass

 

VT 2022

 

V2 Helklass Kunskapsdag fredag 15/2

 

Delmoment 3: Gr2, V3-V7

 

Delmoment 4: Gr2, V9-12

 

Delmoment 3: Gr1, V13-V17 (v16 kunskapsdag 22/4 påsklov?)

 

Delmoment 4. Gr1, V18-V22

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Trycksatta kärl, pumpar och övrig utrustning för tryckhållning och funktion vid drift av tappvattensystem.
  Vvi  -
 • Montering av kallvattenmatning, varmvattenberedning och tappställe för varm- och kallvatten för hygien, disk och renspolning enligt gängse krav på funktion och utförande.
  Vvi  -
 • Avskiljning och rening av avloppsvatten, anläggningar, pumpar och övrig utrustning samt anslutning av system enligt bygglagstiftning och miljölagstiftning.
  Vvi  -
 • Avloppssystem, hur de förläggs och monteras både inom- och utomhus.
  Vvi  -
 • Planering och organisering av arbetsplatsen vid arbete med sanitetstekniska installationer.
  Vvi  -
 • Ritningar, arbetsbeskrivningar och monteringsanvisningar.
  Vvi  -
 • Bygglagstiftning, branschregler och övriga regler för arbeten med vatten- och sanitetssystem.
  Vvi  -
 • Hantverksteknik enligt krav på utförande, arbetsmetoder och ekonomi.
  Vvi  -
 • Fogningsteknik, till exempel lödfogar och mekaniska kopplingar.
  Vvi  -
 • Måttsättning för montering, isoleringsavstånd, avsättning och fogberedning.
  Vvi  -
 • Egenskaper och användningsområden för material, komponenter och apparater med hänsyn till yttre och inre korrosion, brandskydd och ljud.
  Vvi  -
 • Verktyg, maskiner och övriga hjälpmedel.
  Vvi  -
 • Täthetskontroller och dokumentation enligt arbetsbeskrivning.
  Vvi  -
 • Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet enligt skyddsföreskrifter. Hur man arbetar säkert såväl för egen del som för den som använder installationen.
  Vvi  -
 • Ergonomiskt riktigt arbetssätt.
  Vvi  -