👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering: Psykiatri 1 (PSYPSY01) VO21

Skapad 2021-08-09 11:08 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Psykiatri
Välkommen till kursen Psykiatri 1!

Innehåll

Innehåll

Vi kommer arbeta med boken psykiatri 1 samt materiell som kursläraren lägger ut i undervisningsaktiviteten.

Vi kommer blanda genomgångar med övningsuppgifter och diskussionsövningar både enskilt och i grupp, inlämningsuppgifter och prov. 

Här kommer lite större planering för kursen och kommer även dela upp våra områden i olika delmoment som ni finner under planering. 

Kursinnehåll

Ord och begrepp

Psykisk hälsa/ohälsa

Historia/stigmatisering 

Sjukdomar: Schizofreni, ångest, depression/bipolär, kriser. utmattningssyndrom, suicid. 

Förklaringsmodeller 

Omvårdnadsprocessen

Vid eventuell distans träffas vi på följande meetlänk: https://meet.google.com/vdk-srvd-yyn

 

Planering för VT-22

 

V.2

KASAM-  Känslan av sammanhang  

 

Se instruktioner i classroom:

https://classroom.google.com/w/NDMzMjU1MzI5NzIw/tc/NDQ3NTg3NTc5NjU0

V. 3

KASAM-Känslan av sammanhang Distans- träffas på meet

Fred: Fortsatt diskussion och eget arbete om KASAM Classroom, läs fallet och besvara frågorna. Gör klart frågorna idag, samling 10:40 är man helt klar så läser vi i boken 

V.4

Genomgång av Depression och bipolär sjukdom

Distans- träffas på meet

tis: Genomgång av depression och bipolär sjukdom. Materiell finns i classroom 

Fred: Fortsatt genomgång utefter powerpointen. Frågor kring detta tema finns i classroom. 

V.5

 

Depression/bipolär/utmattning 

 

Vi kommer denna vecka lägga fokus på att bli klara med depression och bipolär sjukdom samt påbörja utmattningssyndrom. Vi lånar tid från futfun01 för denna vecka. 

 

V.6

Lånar tillbaka till från futfun01

 

Tis: Genomgång av kommande analysuppgift och sedan starta filmen Forrest. 

 

Tors: Se klart filmen, diskussion. 

 

Fred: Eget arbete filmanalys 

 

V.7

 

 

 

Lånar tid till filmanalys futfun 01

Summering av veckorna fredag. 

fred: vi jobbar klart med forrest sedan har vi bryt för utb i basala hygienrutiner samt avslutar med fika och häng (12-13)

v.8

Sportlov

 
 
v.9-11

APL

 
 

V.12

   

Rep av tidigare uppgifter och delmoment. Hur går vi vidare? Planera terminsprov.

Rep av bipolär, vi fortsätter nästa vecka med provdiskussion. 

V. 13

 

 

tis: 

Fre: Friluftsdag

V.14

 

 

 

tis: lektion - Repetera bipolär, se över quizlet, se över youtubelänkar i classroom samt redovisa tidigare fall och diskussion om bipolär sjukdom.

Fred: Johan iväg Dala täcker (Johan har handledarutbildning)

V.15

Påsklov

 

Påsklov 

V.16    

Tis: Kahoot, uppstart nytt tema, omvårdnadsprocessen

Fred: Kunskapsdag 

V.17

 

Omvårdnadsprocesssen - Nytt tema

 

Tis: lektion, omvårdnadsprocessen

Fred. Bortplockad lektion, nationella prov? 

v.18

 

 

Tis: PROV i digiexam

Fred: lektion, ovm-processen. 

 

v.19

 

 

Tis: Eget arbete ovm-processen

Fre: Eget arbete om ovm-processen.

 

V.20

 

 

 

Tis: Lektion utomhus

Tors:Eget arbete om ovm-processen.

v.21

 

 

Tis: Lektion. Vi låna tid för redovisning futfun och för samtlig som inte har redovisat jobba med omv-processen och aktuella uppgifter. 

Fred: Lovdag 

v.22

 

 

Lektioner hålls öppet 

 

 

v.23

 

 

Tis: 

Fred: Skolavslutning 

 

Planering för HT-21

V. 33

             1. Kurspresentation och upplägg

Läroboken kap. 2

 

Vi går igenom kursen och upplägget, vi kommer starta utifrån kapitel 2

Ord och begrepp, psykiatrin idag, psykisk hälsa och ohälsa. 

 

V. 34

 Psykisk hälsa och ohälsa  Stigmatisering

Kapitel 2

Tisdag: Vad gjorde vi förra lektionen, vad kommer ni ihåg? 

 

Psykisk ohälsa- varför ökar ohälsan? Stigmatisering 

 

Uppgift: Gör en keynote om psykisk HÄLSA- vad får er och må bra. Presentation

små grupper. 

 

Fredag: Fortsatt genomgång om psykiatrins historia. 

 

V. 35

 

Psykiatrins historia

Kapitel 1. 

Tisdag: Vi repetera historia, psykiatrireformen 1995 samt avsluta med kahoot. 

Fredag: Filmklipp om stigmatisering. Del 2 St:lars via youtube. länkar finns i min presentation. St:lars är tidigare ett stort mentalsjukhus. Vi såg del 1 under v.34 (kortklipp)

Redovisning små grupper om "Vad som får er och må bra" 

 

V. 36

APL

 

 
V.37

Psykiatrins historia. 

Kap 1. 

Grupparbete mindre grupper. Göra tidsaxel och sätta upp på väggen. Johan presenterar uppgiften under första psykiatrilektionen. 

 

Fre: Fortsatt grupparbetet och idag gör vi klart, lämnar in i Unikum och ev provar och skriver ut och börja sätta upp text+bilder. 

 

V. 38

 

 

 

Tis: Första delen av lektionen sätter vi upp och gör klart tidsaxeln. Vi kommer sätta upp en tidsaxel i cellen. Återsamling och start av nytt tema: 

 

Psykiska sjukdomar: Schizofreni och ångest. 

 

Fre: Kunskapsdag. 

 

v.39

Tema: Schizofreni och ångest   

Tis: Fortsatt genomgång, filmklipp och besvarar inläsningsfrågor. 

Fred: Friluftsdag 

 

v.40

Tema: Schizofreni och Ångest

 

Tis: Jobba klart med frågor, rast och filmvisning "A beautiful mind"

Fred: Fortsatt filmvisning. Meni

V. 41

Nytt tema: Ångestsjukdomar  

 

Fred: Idag går vi igenom olika ångesttillstånd. Panik, GAD, Social fobi OCD. 

 

V. 42

Nytt tema: Ångestsjukdomar  

Youtube om social fobi, kort genomgång om OCD (tvångssyndrom)

Elever arbetar med ångestfrågor via lärarloggen

Fredag: Panikångest "en dag i taget" 58 min lång spelfilm. 

V. 43

Ångestssjukdomar och resumé av tidigare månader. Framtida planering.  
 
v.45

Nytt tema: Förklaringsmodeller 

 

Tis: Genomgång om samtliga modeller, vi fortsätter fredag. Kapitel 2, sida.40-55

Fred: Rep av modeller och diskussion om detta, börja titta på uppgiften. 

V. 46

Förklaringsmodeller   

 

Tisdag: Eget arbete med handeldning av Johan (förklaringsmodeller)

Fredag: Eget arbete med handledning av Johan

 

V. 47

Förklaringsmodeller   

Tis: Prov. Se instruktioner i aktivteten under uppgifter. Prov sker i digiexam. 

Fred: Hålls öppet. 

v.48

Nytt tema: Kriser   

Genomgång om tema traumatiska kriser. Uppstart av film "jag saknar dig"

Fred: Filmvisning 

V.49

   

Tis: Lektion på egenhand arbeta med restupg. Eller läs i boken om traumatiska kriser. 

Fred: Genomgång av upg traumatiska kriser. Benny från byggprogrammet på besök, påbörja uppgiften kriser. Se Classroom. 

V. 50

   

Tis: Eget arbete med handledning av Johan, tema kriser. Se Classroom

Fred: Lämna in kriser under lektionen, jobba klart med rester eller aktuella uppgifter. 

 

V.51

 

 

 

V. 48

 

 

 
V. 49

 

 

 

V. 50

 

 

 

v.51

   
 
v.40

Tema: Schizofreni och Ångest

 

Tis: Jobba klart med frågor, rast och filmvisning "A beautiful mind"

Fred: Fortsatt filmvisning. Meni

 

Uppgifter

 • Psykisk hälsa.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
  Psy  -
 • Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
  Psy  -
 • Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
  Psy  -
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  Psy  -
 • Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.
  Psy  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap samt förklarar utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
  Psy  A
 • Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven beskriver också utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna. Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
  Psy  C
 • Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia enkla exempel på vikten av evidensbaserad kunskap. Eleven beskriver också översiktligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa.
  Psy  E
 • Eleven identifierar olika orsaker till att psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  Psy  A
 • Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  Psy  C
 • Eleven ger enkla förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa. Eleven beskriver även översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  Psy  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
  Psy  A
 • Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
  Psy  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven översiktligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
  Psy  E