👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering - SV 3 - 2021/2022

Skapad 2021-08-09 15:28 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
Välkomna till kursen Svenska 3! Här hittar du kursplaneringen för hela kursen under läsåret. Planeringen uppdateras varje vecka.

Innehåll


Vecka

Onsdag

Torsdag

Kommentar

33

 

 

 

- - - - - - 

 • Kort genomgång av kursens upplägg.
 • Start: Retorik Del 1;
 • PP-genomgång.
 • Instuderingsfrågor för del 1 (läs mer på s.9-18 i Svenska Impulser 3).
 • Genomgång av svar på instuderingsfrågor.
 • Lämna in svaren via Delmoment 1 (se länken nedan).
 

34

 • genomgång av svar för Del 1.
 • Start: Retorik Del 2;
 • PP-genomgång.
 • Instuderingsfrågor för del 2 (läs mer på s.20-45 i Svenska Impulser 3).
 • Genomgång av svar på instuderingsfrågor.
 • Lämna in svaren via Delmoment 1 (se länken nedan).
 • genomgång av svar för Del 2.
 • Start: Retorik Del 3;
 • PP-genomgång.
 • Instuderingsfrågor för del 3 (läs mer på s.26-33 i Svenska Impulser 3).
 • Genomgång av svar på instuderingsfrågor.
 • Lämna in svaren via Delmoment 1 (se länken nedan).

 

 

35

FRIENDS: Phoebe doesn't believe in evolution

 

 

 

Kunskapsdag

Till nästa vecka på torsdag (9/9) ska ni ha läst s.215-233 i det skannade häftet om Olof Palmes tal.

Därefter arbetar ni med uppgifterna på s.234-235 i det skannade häftet.

36

 

 

 

Studiedag

 • Gå igenom uppgifterna på s.234-235 i det skannade häftet.
 • Examinationsuppgift: Argumenterande tal
 • Talgrupper - Planera och strukturera talet.
 • Här kan ni hitta exempel på argumentationsämnen

Argumentationsämnen

Fler argumentationsämnen

Utöver Svenska Impulser 3 (s.20-45 + s.46-61) har ni även tillgång till partesmodellen på nedanstående länk:

Partesmodellen

Här får ni även en länk till lathunden för källhänvisning och källförteckning:

Lathund för källhänvisning och källförteckning

37

 • forts. med argumenterande tal
 • forts. med argumenterande tal
Läs gärna elevexemplet på ett argumenterande tal på s.46-48 i Svenska Impulser 3.

38

 • forts. med argumenterande tal
 • forts. med argumenterande tal

Lämna in era talmanus senast söndag den 26/9 kl.23.55.

Detta görs via Delmoment 1.

39

 • Redovisningstillfälle 1
 • Redovisningstillfälle 2

Här kan ni se talschemat för samtliga redovisningstillfällen:

Talschema

40

 • Redovisningstillfälle 3
 • Start: Modernismen
 • Svenska förklarad om Modernismen:

Svenska förklarad - Modernismen

 • Inskannat: Svenska Impulser 2 om Modernismen:

Modernismen

 • Inskannat: Punkt. Litteraturhistoria om Modernismen:

Modernismen

 

 

41

 • forts. med Modernismen
 • PP-genomgång;
 • Dadaismen - exempel på dadaistiska dikter:

Dadaistiska dikter

 • PP-genomgång; Surrealismen
 • Exempel på surrealistiska dikter:

Surrealistiska dikter

 • Gunnar Ekelöfs dikter;

Ekelöfs dikter

 • PP-genomgång; Surrealismen
 • Exempel på surrealistiska dikter:

Surrealistiska dikter

 

42

 • PP-genomgång: Expressionismen
 • Lagerkvists dikter:

Lagerkvist - Expressionism

 • Södergrans dikter:

Vierge moderne

Världen badar i blod

Triumf att finnas till

 • Elmer Diktonius dikt Jaguaren:

Jaguaren

 • Genomgång av hur man analyserar en dikt:

Att analysera lyrik

 • Träningsanalysera lyrik i par eller grupper om tre:

Vierge Moderne

Världen badar i blod

Det är vackrast när det skymmer

Triumf att finnas till

Vem gick förbi min barndoms fönster

Här hittar ni PP-presentationen för Modernismen:

Modernismen - PP

Till nästa vecka på onsdag (27/10) ska paren/grupperna analysera färdigt sin träningsdikt.

Läs gärna s.234-254 i Svenska Impulser 3 om hur man kan analysera poesi.

På s.255 i Svenska Impulser hittar ni en sammanfattning av diktanalysfrågorna.

43

 • genomgång av träningsanalysen i helklass:

Vierge Moderne

(Carl, Natalie, Isac)

Världen badar i blod

(Fanny, Hanna B)

Det är vackrast när det skymmer

(Kimberly, Sandra)

Triumf att finnas till

(Klara N, Tyra, Hannah E)

Jaguaren

(Mustafa, Marc, Alicia)

Vem gick förbi min barndoms fönster

(Nora, Elsa, Klara C)

 • Genomgång av examinationsuppgift: Diktanalys.

Examinationsuppgift  Diktanalys

 • Planera och förbereda stödanteckningar inför kommande diktanalys via Digiexam.
 • forts. med att planera och förbereda stödanteckningar inför kommande diktanalys via Digiexam.
 • Här hittar ni en källförteckning över de källor som ni möjligtvis kommer att använda er av i er analys:

Källförteckning

 

44

HÖSTLOV HÖSTLOV  

45

 • Bibliotekarien Karolina ska inspirera oss inför TEMA: Dystopi.
 • Läs i era böcker.
 • Genomgång av PM.

PM

 • Här hittar ni bokcirkelrollerna:

Bokcirkelroller

 

46

 • Bokcirkelträff.
 • forts. med att läsa boken
 • Genomgång av PM.

Läsförståelse: PM

 

47

 • Diktanalys via Digiexam.
 • Diktanalys via Digiexam.
 

48

 • Boken ska vara utläst.
 • Bokcirkelträff
 • Skapa ett dokument som besvarar följande frågor inför examinationen:

1. Hur beskrivs det dystopiska samhälle som ert skönlitterära verk skildrar? Ge konkreta exempel!

2. Vilka företeelser har författaren velat varna sin samtid för?

Hitta ett utdrag ur boken som besvarar ovanstående frågor.

 • Tvärgruppsredovisning.
 • Sitt i tvärgrupper och presentera era böcker utifrån frågeställningarna.
 • Dela med er av bokgruppens anteckningar med varandra.

Tvärgrupperna ser ut så här:

Alfred, Nora, Carl, Natalie

Elsa, Tuva, Emelie N, Alicia, Hannah E

Mustafa, Klara N, Hanna B, Tyra, Emelie D

Kimberly, Isac, Sandra, Fanny

Klara, Lova, Marc, Emil

Utdrag ur skönlitterära verk med fokus på tema Dystopi:

De kommer att drunkna i sina mödrars tårar

Never let me go

Kallocain

Vägen

1984

49

 • Läsa in sig på andra källor; se separata utdrag.
 • Förbered stödanteckningar inför nästa veckas examination.
 • Här hittar ni examinationsuppgiften:

Examinationsuppgift - PM

 • forts. läsa in sig på andra källor; se separat utdrag.
 • forts. förbereda stödanteckningar inför nästa veckas examination.
 

50

 • Examinationsuppgift: PM via Digiexam
 • Examinationsuppgift: PM via Digiexam
 

51

LOV LOV  
 
Gg
           

2

 • Start: Språkhistoria
 • Urnordiska/Runsvenska
 • Värsta språket - Släktskap mellan språk

Värsta språket

 • Svenska Impulser 3; Svenskans historia på s.302-311.
 • Arbeta med uppgifter på s. 305, 307 och 309.
 • Upplev Litteraturen 3: Runinskrift från Rökstenen i Östergötland på s.252-253 + Hur talade vikingarna? på s.254-257.
 • Arbeta med frågorna på s.257.
 • forts. språkhistoria
 • Fornsvenska
 • Svenska Impulser 3: Den forna svenskan på s.312-317.
 • Upplev Litteraturen 3: Magnus Erikssons stadslag , konungabalken på s. 258-259.
 

3

 • forts. språkhistoria
 • Fornsvenska
 • Läs Svenska Impulser 3: Den forna svenskan på s.312-317.
 • Läs Upplev Litteraturen 3: Magnus Erikssons stadslag, konungabalken på s. 258-259. 
 • Arbeta med Samtala om texten på s.259 i Upplev Litteraturen 3.
 • forts. språkhistoria
 • Äldre & Yngre Nysvenska
 • Läs Svenska Impulser 3 på s.318-321.
Google Meet-länk finns längre ner.

4

 • forts. språkhistoria
 • Äldre & Yngre Nysvenska
 • Läs Svenska Impulser 3 på s.318-321.
 • Läs Upplev Litteraturen 3: Herre, signe du och råde på s.262-263.
 • DN-artikel: Den svenska språkhistorien är en berättelse om mångfald.

DN-artikel

 • forts. språkhistoria
 • Nusvenska/Framtidens språk
 • Läs Svenska Impulser 3 på s.322-324.
 • Läs Upplev Litteraturen 3: Fridtjuv Berg smädades för den nya stavningsreformen på s.272-275.
 • Läs Svenska Impulser 3 på s.326-333 och s. 334.
 • Läs Upplev Litteraturen 3: Så ser framtidens språk ut på s.276-278.
 • DN-artikel: Så ser framtidens språk ut.

DN-artikel

 

5

 • Läs Svenska Impulser 3 på s.334 - Svenskan om hundra år.
 • Läs Upplev Litteraturen 3: Så ser framtidens språk ut på s.276-278.
 • DN-artikel: Så ser framtidens språk ut.

DN-artikel

 

Att träna på inför språkhistorieprovet nästa vecka:

1. Läs s.302-304 i Sv. Imp. 3.

2. Läs s.308-309 i Sv. Imp. 3.

3. Läs s.312-316 i Sv. Imp. 3.

4. Läs s.318-321 i Sv. Imp. 3.

6

 • Examinationsuppgift: PM - Språkhistoria.

Examinationsuppgift

Prov - Språkhistoria  

7

PM - Språkhistoria PM - Språkhistoria Deadline för PM:et är på söndag den 27/2. Lämna in den via Delmoment 4 - SV 3: Språkhistoria på Unikum.

9

 • Gemensamt planera upplägg för TEMA: Krigsretorik.
 • Skicka förslag på lektionsarbete, examinationsuppgift m.fl via Drive.
 • Presentation av klassens förslag på lektionsarbete och examinationsuppgifter. 
 • Putins tal till nationen.
 • Zelenskyjs tal till det ryska folket.

Klassens förslag

 

10

 • forts. m krigsretorik
 • Magdalena Andersson "Tal till nationen"
 • Charlie Chaplins "The Greatest Speech Ever Made".
 • forts. m krigsretorik - - välj examinationsuppgift och börja med planering/förberedelser.
 

11

 • forts. m. examinationsuppgift
 • forts. m. examinationsuppgift
 

12

 • forts. m. examinationsuppgift
 • forts. m. examinationsuppgift
 

13

 • forts. m. examinationsuppgift

Lektion inställd

Inlämning av examinationsuppgift för krigsretorik är på söndag den 3/4 kl.23.55. Skicka in din färdiga produkt via Delmoment 5: Krigsretorik.

14

Lektion inställd Lektion inställd   

16

 • förberedelser inför Delprov A (skriftligt)
Lektion inställd  

17

 • förberedelser inför Delprov A (skriftligt)
 • förberedelser inför Delprov B (muntligt)

Information gällande tid, sal och grupp för Delprov B finns här:

Delprov B - Talschema

18

Lektion inställd Lektion inställd

Måndag den 2/5 kl.9-13 genomför ni Delprov A (Skriftligt) i Miniaulan mellan kl.08.30 - 13.00 (provet startar kl.9).  

Torsdag den 5/5 kl.10.20-12.00 genomför ni Delprov B (muntligt) - se talschemat ovan.

19

 • Presentera NP resultat, ev betygsprognos.
 • Önskemål? Uppsamlingsheat?
Lektion inställd  

20

Eget arbete med valfritt ämne

Uppsamlingsheat - Komplettering

Eget arbete med valfritt ämne

Uppsamlingsheat - Komplettering

 

21

Eget arbete med valfritt ämne

Uppsamlingsheat - Komplettering

Lektion inställd  

22

     

23

???? Lektion inställd  
 
 
Google Meet:
 
 
 
Innehåll

Vi ska arbeta med läromedlen Svenska Impulser 3 och antologin Upplev Litteraturen 3.

Vi kommer att fördjupa oss i den retoriska arbetsprocessen.

Vi kommer att arbeta med den svenska språkhistorien.

Upplägg

 • Delmoment 1: Retorik v.33-39
 • Delmoment 2: Modernismen v.40-43
 • Delmoment 3: TEMA: Dystopi v.45-50
 • Delmoment 4: Språkhistoria v.2-7
 • Delmoment 5: Krigsretorik v.9-13
 • Delmoment 6: ??? v.13-14
 • Delmoment 7: Förberedelser inför NP v.16-17
 • Delmoment 8: NP v.18-19
 • Delmoment 9: Rester v.20-23

Examinationer

Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga framställningar och inlämningsuppgifter.

Resurs

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av den retoriska arbetsprocessen som stöd i planering och utförande samt som redskap för analys. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar.
  Sve  -
 • Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
  Sve  -
 • Läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män, inom genrerna prosa, lyrik och dramatik. Litteraturvetenskapligt inriktad analys av stilmedel och berättartekniska grepp. Litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg.
  Sve  -
 • Det svenska språkets ursprung, historiska utveckling och släktskapsförhållanden. Språkförändring.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation och eleven använder med säkerhet och på ett effektfullt sätt retoriska verkningsmedel. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, på ett nyanserat sätt muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Språk, stil och disposition är anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation, och eleven använder med viss säkerhet retoriska verkningsmedel. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan med säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och skriver med utgångspunkt från detta texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett skickligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är träffsäkert, klart,varierat och överlag välformulerat.
  Sve  A
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och väldisponerade. Texterna är dessutom anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet samla, sovra och sammanställa stora mängder information från olika källor och kan med utgångspunkt från detta skriva texter av vetenskaplig karaktär och andra texter. Texterna är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texterna är dessutom till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven kan värdera och granska källor kritiskt, tillämpa regler för citat- och referatteknik samt i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet. Eleven behandlar källorna på ett rimligt sätt och drar relevanta slutsatser utifrån källmaterialet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  E
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
  Sve  A
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  C
 • Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
  Sve  E
 • Eleven kan med god säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga och nyanserade analyser av retorik.
  Sve  A
 • Eleven kan använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i utförliga analyser av retorik.
  Sve  C
 • Eleven kan med viss säkerhet använda grundläggande retoriska begrepp som verktyg i enkla analyser av retorik.
  Sve  E
 • Eleven kan göra en fördjupad, utförlig, träffsäker och nyanserad textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap ur flera perspektiv. I analysen använder eleven med säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  A
 • Eleven kan göra en fördjupad och utförlig textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom väl valda belägg från texterna.
  Sve  C
 • Eleven kan göra en fördjupad, textnära litterär analys av ett tema, en genre eller ett författarskap. I analysen använder eleven med viss säkerhet litteraturvetenskapliga begrepp och verktyg samt ger stöd för sin tolkning genom belägg från texterna.
  Sve  E
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling. Dessutom kan eleven dra relevanta generella slutsatser om språkförändring.
  Sve  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för några aspekter av det svenska språkets släktskapsförhållanden och historiska utveckling.
  Sve  E