👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering - SV 1 - 2021/2022

Skapad 2021-08-09 15:22 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Svenska
Välkomna till kursen Svenska 1! Här hittar du kursplaneringen för hela kursen under läsåret. Planeringen uppdateras varje vecka.

Innehåll

 

Vecka

Onsdag

Fredag

Kommentar

33

 • Snabbtitt på Centralt Innehåll + Kunskapskrav + Delmoment i kursen
 • LS-tester; Läsförståelse
 • LS-tester; Ordförståelse
 • eventuellt avsluta LS-testerna
 • Starta upp: Att hålla tal - - PP-genomgång.
 • Förberedelser inför den muntliga presentationen - - (Examinationsuppgift + Lathund finns i länken Delmoment 1)

PowerPoint-presentationen om Att samtala och att våga tala inför andra:

PP - Tala

34

 • forts. Att hålla tal - - PP-genomgång.
 • Förberedelser inför den muntliga presentationen  - - (Examinationsuppgiften finns i länken Delmoment 1)
 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 • Visa sprend.com (Videoinlämning)

35

 

Lektionen är inställd pga utvecklingssamtal.

 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.

Lathund för att skriva en källförteckning:

Att skriva en källförteckning

36

Studiedag

 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 

37

 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.
 • forts. förberedelser inför den muntliga presentationen.

Inlämning av era talmanus/ PowerPoint sker senast på söndag 19/9 kl.23:55.

38

 • Redovisningstillfälle 1

För er som inte redovisar arbetar med följande uppgifter i antologin Upplev Litteraturen 1valfri plats:

1. Läs Kära dagbok...av John Rupert Triangel på s.113-132.

2. Arbeta med Samtal om texten och Diskuftera på s.132.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Läs Vi som aldrig sa hora på s.144.

4. Arbeta med Samtal om texten på s.150.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Läs En text till min son på s.161.

6. Arbeta med Samtal om texten och Diskutera på s.163.

 • Redovisningstillfälle 2

För er som inte redovisar arbetar med följande uppgifter i antologin Upplev Litteraturen 1 på valfri plats:

1. Läs Kära dagbok...av John Rupert Triangel på s.113-132.

2. Arbeta med Samtal om texten och Diskutera på s.132.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Läs Vi som aldrig sa hora på s.144.

4. Arbeta med Samtal om texten på s.150.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Läs En text till min son på s.161.

6. Arbeta med Samtal om texten och Diskutera på s.163.

Här kan ni se talschemat för samtliga redovisningstillfällen:

Talschema - NA 21

39

 • Redovisningstillfälle 3

För er som inte redovisar arbetar med följande uppgifter i antologin Upplev Litteraturen 1 på valfri plats:

1. Läs Kära dagbok...av John Rupert Triangel på s.113-132.

2. Arbeta med Samtal om texten och Diskutera på s.132.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

3. Läs Vi som aldrig sa hora på s.144.

4. Arbeta med Samtal om texten på s.150.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

5. Läs En text till min son på s.161.

6. Arbeta med Samtal om texten och Diskutera på s.163.

 • Start; Litteraturen och läsaren.
 • PP-genomgång:

Litteraturen & Läsaren

 • Quizlet om litteratur-vetenskapliga begrepp;

Quizlet

 • Bokcirkelgrupper:

Bokcirkelgrupper

 • Bokcirkelroller:

Bokcirkel - Roller

 • Låna bok på biblioteket.

Till nästa vecka på fredag ska ni ha läst fram till s.113  "Archie"

40

 • forts. läsa boken samt förbereda inför fredagens bokcirkelträff
 • Träna de litteraturveten-skapliga begreppen via quizlet (se föregående lektionsplanering) - - - - spela en quizlet-live 
 • Sitt i bokcirkelgrupperna och för ett protokoll. Skicka in protokollet via Delmoment 2.
 • forts. läsa boken

Till nästa vecka på fredag ska ni ha läst fram till s.219  "Max".

41

 • Genomgång av hur man analyserar en skönlitterär text:

Att analysera skönlitterära texter

 • Hjalmar Söderbergs Kyssen + analysredskap:

Att analysera skönlitteratur

 • Temat i Låt den rätte komma in:

Låt den rätte komma in

 • Elevexempel på analys av Störst av allt:

Elevexempel - Bokanalys

 • forts. läsa boken
 • Sitt i bokcirkelgrupperna och för ett protokoll. Skicka in protokollet via Delmoment 2.
 • Fokus på tema och motiv. Läs i lathunden om tema och motiv (se föregående lektion).
 • Läs texten om temat i Låt den rätte komma in.
 • Titta på elevexemplen och se hur de analyserar tema och motiv i deras texter.

Till nästa vecka på fredag ska ni ha läst fram till s.324  "Daniel".

42

 • Planering och förberedelser inför bokanalys nästa vecka.
 • Här nedan hittar du analysfrågorna som du ska besvara:

Examinationsuppgift - Analysfrågorna

Här finner ni betygskriterierna för examinationsuppgiften:

Betygskriterierna

 • forts. med planering och förberedelser av bokanalys.
 • Testa Digiexam.

Till nästa vecka på onsdag ska ni ha läst ut hela boken.

43

 • Bokanalys via Digiexam.
 • Glöm inte att ta med er stödanteckningar och boken.
 • Bokanalys via Digiexam.
 • Glöm inte att ta med er stödanteckningar och boken.
 

44

Höstlov Höstlov  

45

 • Start; Språkriktighet och grammatik.
 • Gå igenom första delen av språkriktighet.
 • Här kan ni hitta övningar till språkriktighetskursen:

Övningar

Här hittar ni även PP-presentationen för kursen:

Språkriktighet

Här hittar ni en snabb repetition av ordklasserna:

Ordklasser

 • forts. med språkriktighet - avsluta del 1 och börja med del 2.
 

46

 • forts. med språkriktighet - avsluta del 2 och börja med del 3.
 • arbeta med ordklasser; genomgång + övningar
 

47

 • Start; Referat- och citatteknik.
 • PP-genomgång.
 • Här hittar ni övningarna till arbetsområdet:

Referat- och citatteknik - övningar

 

 

Lektion inställd

Här hittar ni lathunden för referat- och citatteknik, arbetsgång för referat samt hur man skriver källhänvisningar och källförteckning:

Lathund 

Här hittar ni även examinationsuppgiften för arbetsområdet:

Examinationsuppgift

48

 • forts. med referat- och citatteknik.
 • forts. söka information och källor.
 • Skriv referaten.
 • forts. skriva referaten

Andra sökmotorer som kan vara till stor nytta vid datainsamling är följande:

Libris

Bibliotekskatalog - Katrineholm

49

Kunskapsdag
 • forts. skriva färdigt referaten
 

50

Lektion inställd

 • Skriv jämförelsen.
 • Här hittar ni en lathund för språkriktighet:

Checklista - Språkriktighet

Deadline för examinations-uppgiften är på måndag den 20/12.

51

LOV LOV  

2

 • Start: TEMA - Spänning och skräck.
 • Läs utdraget ur Skumtimmen på s.275-278 i Upp. Litt 1.
 • Arbeta med uppgifter på s.278-279 i Upp. Litt 1.
 • Läs utdraget ur Kylan på s.280-286 i Upp. Litt 1.
 • Arbeta med uppgifter på s.286-287 i Upp. Litt 1.

 

 • forts. med Kylan på s.280-286 i UL 1.
 • Arbeta med uppgifter på s.286-287 i Upp. Litt 1.
 • Läs utdraget ur Frankenstein på s.288-293 i UL 1. 
 

3

 • Läs novellen Kontrollera allt. Radera. på s.294-298 i UL 1.
 • Besvara frågorna i Samtala om texten på s.298.
 • Vi kommer att gå igenom era svar/ anteckningarna nästa gång vi ses.
 • avrunda Frankenstein.
 • Gå igenom frågorna för Kontrollera allt. Radera.

Google Meet-länk finns längre ner.

 

4

 • Läs utdraget ur Låt den rätte komma in på s.300-306 i UL 1.
 • Besvara frågorna i Samtala om texten på s.306-307.
 • Läs novellen Potatisnäsa på s.308-314 i UL 1.
 • Besvara frågorna i Samtala om texten på s.314.
 • avrunda Potatisnäsa.
 • Läs Skräckgenrens långa historia på s.316 i UL 1.
 • Examinationsuppgift: Utredande text.

Examinationsuppgift

Lathund för utredande text m. exempel

 • Läs Grunderna i utredande skrivande på s.162-173 för mer information om dispositionen kring en utredande text samt exempel.
 

5

 • forts. med förberedelserna inför examination.

Utredande text - Grundstruktur

 • forts. med förberedelserna inför examination.
 

6

 • forts. med examinationsuppgiften.
 • forts. med examinationsuppgiften.
 

7

 • forts. med examinationsuppgiften.
 • forts. med examinationsuppgiften.
Deadline för den utredande texten är på söndag den 27/2 (vecka 8). Lämna in den via Unikum till Delmoment 5: Spänning och skräck.

9

 • Start; Litteraturläsning
 • Kort introduktion.
 • Tystläsning.

 

 • forts. läsa boken samt förbereda inför nästa veckas bokcirkelträff
 • Träna de litteraturvetenskapliga begreppen via quizlet (se nästa ruta). 

Bokcirkelgrupperna:

Bokcirkelgrupper - Tala är Guld

Roller inför bokcirkelträffarna:

Bokcirkelroller

 • Quizlet om litteratur-vetenskapliga begrepp;

Quizlet

Till nästa vecka på onsdag ska ni ha läst fram till s.91 (kapitel 13).

10

 • Sitt i bokcirkelgrupperna och för ett protokoll. Skicka in protokollet via Delmoment 6 (glöm inte att dela den med mig!)
 • forts. läsa boken
 • forts. läsa boken samt förbereda inför nästa veckas bokcirkelträff

 

Till nästa vecka på onsdag ska ni ha läst fram till s.191 (kapitel 27).

11

 

Studiedag

 • Sitt i bokcirkelgrupperna och för ett protokoll. Skicka in protokollet via Delmoment 6 (glöm inte att dela den med mig!)
 • forts. läsa boken

 

Till nästa vecka på onsdag ska ni ha läst ut hela boken.

12

 • Sitt i bokcirkelgrupperna och för ett protokoll. Skicka in protokollet via Delmoment 6 (glöm inte att dela den med mig!)
 • Examinationsuppgift: Komparativ gruppdiskussion

Komparativ gruppdiskussion

Diskussionsgrupperna hittar ni här:

Diskussionsgrupper

 • forts. förberedelser inför nästa veckas examinationsuppgift.
 

13

Examinationsuppgift: Komparativ gruppdiskussion

  • Start: Språksociologi
  • Del 1: Dialekter
  • PP-genomgång;

Niklas Källner testar Robert Gustafsson på dialekter

Svenska förklarad - Språkmelodier

Värsta språket - dialekter + kodväxling

Svenska förklarad - Skånska

Centralskolan

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 1: Dialekter

Svenska förklarad - Norrländska

Svenska förklarad - Göteborgska

Svenska förklarad - Gutamål & Gotländska

Svenska förklarad - Östsvenska

Svenska förklarad - Älvdalska

Skicka in era inspelade grupp-diskussioner via sprend.com till min e-postadress:

bawan.rashid@katrineholm.se

14

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 1: Dialekter

Svenska förklarad - Norrländska

Svenska förklarad - Göteborgska

Svenska förklarad - Gutamål & Gotländska

Svenska förklarad - Östsvenska

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 2: Sociolekter

The Online Gamer - Family Dinner

 

 

 

Lektion inställd

 

16

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 2: Sociolekter

Värsta språket - Sociolekter

 • Del 3: Kronolekter
Lektion inställd  

17

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 3: Kronolekter
 • Del 4: Sexolekter

Språk för alla - Halv åtta hos dig

Språk för alla - Orten miljonären

Noomaraton 2013 - Alla dessa krav

A Tale of Two Brains

Nordic Hillbillies - Kärlek i luften

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 5: Yrkesspråk & Jargong samt Fint & Fult i språket
 

18

Lektion inställd Lektion inställd  

19

 • forts. m. Språksociologi
 • Del 6: Samhörighet & Avstånd
 • Del 7: Situationens betydelse
 • Examinationsuppgift: Språksociologi

Språksociologi

Lektion inställd  

20

 • forts. med examinationsuppgift
Lektion inställd  

21

 • forts. med examinationsuppgift
Kristi Himmelsfärd  

22

 • forts. med examinationsuppgift

Muntlig presentation i mindre grupp

 • forts. med examinationsuppgift

Ni som ska lämna in era muntliga presentationer via videoinspelning ska lämna in dem senast söndag 5/6 kl.21.00.

Lämna in manus + PP via Drive eller via nedanstående mejladress.

Videoinspelningen skickas in via sprend.com till min mejladress:

bawan.rashid@katrineholm.se

23

??? Lektion inställd  

Meet: Klassrummet

https://meet.google.com/yzm-runr-oxx

Meet: En-till-en

https://meet.google.com/dpo-pgjv-fsd

Innehåll

Vi kommer att använda oss av läromedlen Svenska Impulser 1 och antologin Upplev Litteraturen 1.

Vi kommer att läsa och fördjupa oss i olika litterära verk och skriva olika typer av texter.

Upplägg

 • Delmoment 1: Hålla tal v.34-38
 • Delmoment 2: Litteraturläsning - TEMA: Guld - Golden Boy v.39-43
 • Delmoment 3: Språkriktighet & Grammatik v.45-46
 • Delmoment 4: Referat & Källkritik v.47-51
 • Delmoment 5: Litteraturläsning - TEMA: Spänning & Skräck v. 2-7
 • Delmoment 6: Litteraturläsning - TEMA: Guld - Tala är Guld v.9-12
 • Delmoment 7: Språksociologi v.13-22

Examinationer

Du kommer examineras och bedömas utifrån lektioner, skriftliga och muntliga framställningar och inlämningsuppgifter.

 

Resurs

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har god åhörarkontakt. Vidare kan eleven med säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerade i den muntliga framställningen.
  Sve  A
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Eleven har viss åhörarkontakt. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
  Sve  C
 • Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet. Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Eleven har viss åhörarkontakt. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Vidare kan eleven med viss säkerhet använda presentationstekniska hjälpmedel.
  Sve  E
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
  Sve  A
 • Eleven kan skriva argumenterande text och andra typer av texter, som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikations­situation. Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar. Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  A
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  C
 • Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
  Sve  E
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.
  Sve  A
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp. Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  C
 • Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv. Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
  Sve  E
 • Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation.
  Sve  A
 • Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
  Sve  C
 • Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation samt ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet. Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
  Sve  E