👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

REGNBÅGENS SKAPANDE, FANATSI OCH KREATIVITET 2021/2022

Skapad 2021-08-10 09:19 i Skogsgrinden Skene PK I Ur och Skur Skogsgrinden
Förskola
ETT AV SKOGSGRINDEN SKENE’S TRE PRIORITERADE MÅL: S Genom att erbjuda barnen ett utforskande arbetssätt ges det möjlighet att utveckla FANTASI OCH KREATIVITET och ett självständigt förhållningssätt.

Innehåll

SYFTE OCH MÅL                                                                                                                     

Undervisningen i förskolan ska arbeta med olika estetiska uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse och musik, och ge barnen tillfälle att använda hela kroppen och flera sinnen. Utbildningen ska även ge barnen möjlighet att uppleva, gestalta och kommunicera, genom att använda olika material och tekniker.

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA

Hösten 2021

Regnbågen kommer under höstterminen arbeta mycket utifrån sagans spännande värld. Vi börjar med att undervisa och undersöka om vad sagor är och sagans betydelse genom historien. Längre fram i höst kommer barnen få skriva en saga tillsammans, utifrån den kommer barnen få skapa figurer som kommer användas i en dramatisering. 

Detta läsår kommer berättarskatten utgå från platser som barnen har koppling till eller vill besöka, utifrån deras valda platser kommer vi pedagoger försöka hitta någonting som hör ihop med platsen, exempelvis en saga eller folkvisa för att därigenom få in ett skapande eller en dramatisering även i det.

 

Analys & Utvärdering HT-21

De mål & arbetssätt som Regnbågen planerade för under hösten har med anledning av splittrad barngrupp och personal frånvaro ändrats om. Vi har fått tänka om i planeringen och tillvägagångssättet för att fånga barnen vid de tillfällen som har varit möjliga. Barnen var inte redo att skapa en egen saga men blev intresserade när vi började med sagans värld där de fick träffa olika figurer och höra klassiska sagor.

 

Under hösten startades berättarskatten upp och ungefär halva barngruppen har hunnit berätta om sin utvalda plats. Då vi upplevt att det varit stökigt under berättandet väljer vi inför vårterminen att dela upp gruppen under berättarskatten.

Våren 2022

 

Under vårterminen kommer Regnbågen att fortsätta med berättarskatten dock i mindre grupper.

 

Vi kommer fortsätta att besöka sagornas värld under vårterminen . Pedagogerna och barnen kommer tillsammans att skapa en saga där alla barns önskemål ska inkluderas.

För att involvera hemmet i arbetet kommer vi fråga efter barnens favoritsagor och läsa dessa på lugnt lärande. 

Vår målsättning är att skapa/pyssla lite utifrån sagornas innehåll. 

 

Analys och reflektion vt-22

 

Hur blev det?

Berättarskatten presenterats både inför hela gruppen och inför mindre grupp. Vi valde att byta uppgift i berättarskatten från en plats som barnet hade anknytning till, istället har barnet fått ta med en favoritbok hemifrån. 

 

Under vårterminen har vi utfört sagopromenader längs vägen till skogen. Sedan har vi skapat egna sagor individuellt som barnet fått rita och spela in samt skapat en saga tillsammans hela gruppen. Den individuella sagan har vi omvandlat till qr koder som vi sedan lyssnat till tillsammans på.Varför blev det så? 

Istället för att efterfråga barnens favoritsagor till lugnt lärande valde vi att ha sagor i berättarskatten på lugnt lärande vilket gav mer fokus på barnet som valde sagan.

Sagoféen ersattes med sagopromenader dels för att det fångade barnen på ett bra sätt och dels för att sagoféens magi låg i att hon fångade upp barnen på vägen in före lunch, hon hade inte möjlighet att gå med i skogen där två pedagoger behövdes. 

 

För att ta tillvara på varje barns fantasi fick de skapa en egen saga helt utifrån sina egna tankar som barbe sedan fick spela in och sedan omvandla till en qr-kod. För att främja samarbetet skapade vi sagor tillsammans hela gruppen utifrån stödbilder