👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på matematik 4B - kapitel 10

Skapad 2021-08-10 09:36 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med kapitel 10 som handlar om att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt. Vidare arbetar vi med massa och volym; enhetsomvandla, jämföra, uppskatta och mäta.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • Ma
  Syfte formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Ma
  Syfte använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Ma
  Syfte välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Mål för kapitlet 

Du kommer att utveckla kunskaper om; 

 • att namnge och beskriva tredimensionella geometriska objekt
 • att jämföra, uppskatta och mäta massa
 • att enhetsomvandla massa
 • att jämföra, uppskatta och mäta volym
 • att enhetsomvandla volym 

Arbetsgång

Vi kommer att:

 • Ha genomgångar där vi kommer gå igenom metoder, strategier samt viktiga begrepp.
 • Föra matematiska diskussioner och resonemang tillsammans med andra.
 • Träna problemlösning enskilt, i par och i grupp.
 • Göra praktiska övningar 
 • Använda oss av chromebook, Bingel och Matteappen

Begrepp

sidoyta, volym, klot, rätblock, cylinder, massa, kant, basyta, kon, pyramid, kub, mantelyta

Bedömningen kommer att grunda sig på:

 • De förmågor som du visar upp på lektionerna, både muntligt och skriftligt.
 • Skriftligt prov
 • Problemlösningsuppgifter

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Koll på matematik 4B kapitel 10

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp
Kunna namnge tredimensionella geometriska objekt.
På provet visar du att du har enkla kunskaper om begreppen från kapitlet.
På provet visar du att du har utvecklade kunskaper om begreppen från kapitlet.
Metod
Kunna uppskatta, enhetsomvandla, jämföra och beräkna massa och volym.
På provet visar du att du har enkla kunskaper om metoder från kapitlet.
På provet visar du att du har utvecklade kunskaper om metoder från kapitlet.
På provet visar du att du har välutvecklade kunskaper om metoder från kapitlet.
Kommunikation och resonemang
Kunna beskriva tredimensionella geometriska objekt med bilder och ord.
På provet beskriver du ett geometriskt objekt på ett enkelt sätt.
På provet beskriver du flera geometriska objekt på ett utvecklat sätt.
Problemlösning
På provet påbörjar eller avslutar du att lösa en problemlösningsuppgift.
På provet löser du någon problemlösningsuppgift då metoden är okänd.
På provet löser du flera problemlösningsuppgifter då metoden är okänd och använder effektiva metoder.