👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Revolutionernas tid åk 8 2021

Skapad 2021-08-10 14:36 i Maria Parkskolan Helsingborg
Revolutionernas tid
Grundskola 7 – 9 Historia
En revolution är en snabb och genomgripande förändring då något nytt skapas. Ofta talar man om en politisk revolution där de som gör revolution tvingar personerna som har makten att lämna sina positioner. Exempel på politiska revolutioner är amerikanska revolutionen 1775, franska revolutionen 1789 och ryska revolutionen 1917. En annan typ av revolution är den industriella revolutionen på 1800-talet. Då förvandlades samhället mycket snabbt från att ha varit uppbyggt kring jordbruk till att vara organiserat kring industrier och städer.

Innehåll

I detta arbetsområde kommer vi gå igenom den industriella, amerikanska och franska revolutionen. 

Målet med undervisningen är:

- Du ska få ökad kunskap om historiska skeenden (revolutioner).

- Du ska få träna på att använda historiska begrepp.

- Träna på historisk källkritik. 

- Träna på att resonera utifrån orsak - konsekvens samt resonera om det förflutna - nuet

 

Såhär kommer vi att arbeta: 

- Föreläsningar. 

- Filmer.

- Digilär eller lärobok

- Diskussioner grupper och helklass. 

- Skrivuppgift. 

- Ord och begrepp

- m.m. 

 

Detta ska bedömas: 

- Deltagande på lektioner.

- Skriftliga och muntliga uppgifter. 

 

Grovplanering (preliminärt): 

v. 33 Presentation av arbetsområdet + Industriella revolutionen

v. 34 Industriella revolutionen

v. 35 Upplysningen

v. 36 Amerikanska revolutionen

v. 37 Franska revolutionen

v. 38 Nutida revolution

v. 39 Källkritik och historiebruk

v. 40 + 41 Repetera plus skrivuppgift/prov

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  E 9
 • Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
  Hi  A 9