👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOISOO0 Delmoment 3: Strukturens påverkan på individen v.46 - 4 (IND2)

Skapad 2021-08-10 16:51 i Campus Backa Katrineholm
Gymnasieskola Sociologi
Varför begår vissa individer brott och vems ansvar är det när någon begår en kriminell handling?

Innehåll

Vecka 46

Lektion 1: Genomgång av Strukturens påverkan på individen

 

Vecka 47

Lektion 2: Läsning och diskussion

Läs sidorna 112 – 133 och besvara följande frågor:

 • Går det hitta argument för att kriminalitet, fattigdom, hemlöshet och svält fyller någon funktion?
 • Vilka seder och traditioner har vi i Sverige som integrerar och för människor samman?
 • Marx menade att religionen är ”hjärtat i en hjärtlös värld”, stämmer det fortfarande?
 • Hur kan begreppet diskurs beskrivas? Förklara med exempel.

Frågorna går vi igenom i slutet av lektionen.

 

Lektion 3: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Vecka 48

Lektion 4: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Lektion 5: Metod - Enkät

 • Hur skapar man en enkät?
 • Vilka frågor skall man ställa och är dem bra?
 • Var hittar man deltagare och vilket urval skall man göra?
 • Hur avläser man statistik?

 

Vecka 49

Lektion 6: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Lektion 7: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Vecka 50

Lektion 8: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Lektion 9: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Vecka 51

Lektion 10: Eget arbete

Lektionstid där ni skall förberedda er inför presentationen.

Läs kapitlen i boken, ställ frågor, reflektera över dina tankar och arbeta med presentationen!

 

Vecka 1

Lov!

 

Vecka 2

Lov!

 

Vecka 3

Lektion 11: Examination - Presentation av poster

Valda grupper redovisar sin poster.

De andra börjar läsa nästa kapitel (s. 136 – 160) i boken!

 

Vecka 4

Lektion 12: Examination - Presentation av poster

Valda grupper redovisar sin poster.

De andra börjar läsa nästa kapitel (s. 136 – 160) i boken!

Uppgifter

 • Strukturens påverkan på individen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om hur människor och samhället formar varandra, utifrån olika teorier och teoretiska perspektiv.
  Soi
 • Förmåga att problematisera kulturmöten och sociala processer på individ-, grupp- och samhällsnivå.
  Soi
 • Centralt innehåll
 • Sociala normer och kategoriseringar av människor.
  Soi  -
 • Diskriminering, jämställdhet och likabehandling.
  Soi  -
 • Aktuella sociala frågor.
  Soi  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
  Soi  A
 • Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
  Soi  C
 • Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
  Soi  E
 • Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  A
 • Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  C
 • Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
  Soi  E

Matriser

Soi
SOISOO0 Delmoment 3: Strukturens påverkan på individen

Betyget E
Betyget C
Betyget A
Beskriva och redogör
Eleven beskriver översiktligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
Eleven beskriver utförligt olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika samhällsförhållanden, sociala strukturer och normer samt kategoriseringar av människor. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur dessa påverkar människors villkor och hur människor påverkar samhället. I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp, teorier och modeller samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade slutsatser. Dessutom värderar eleven teorierna med nyanserade omdömen och argumenterar för deras styrkor och svagheter.
Diskutera och reflektera
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven enkla reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar. I diskussioner framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över kulturmöten och sociala processer.