👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KPN4, Skogen

Skapad 2021-08-11 08:09 i Almunge skola Uppsala
Grundskola 4 – 6 Biologi
Har du varit i skogen någon gång? Gått mellan de högra träden och klivit på mossan som växer över stenar och trädrötter? Kanske har du klättrat över ett stort träd som är väl eller byggt en koja. Det är många som för utflykter till skogar. Man får dit för att plocka bär eller svamp, jaga, orientera eller bara promenera. I vårt land finns det mycket skog. Men det mesta är faktiskt skog vi människor planterat. Nu ska du få lära och läsa om olika djur och växter som lever i skogen.

Innehåll

När arbetsområdet är slut ska du kunna

 • Veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
 • Kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner.  
 • Känns till namnen på några träd, bär och svampar.
 • Kunna ge exempel på olika näringskedjor. 
 • Känns till några rovdjur och bytesdjur. 
 • Veta vad människan använder skogen till. 

 

Hur ska vi jobba med detta? 

Vi kommer läsa faktatexter och svara på frågor enskilt, i par och helklass. Vi kommer ha diskussioner och kolla på filmer. Vi kommer också att arbeta praktiskt genom att t.ex. titta och känna på olika blad och barr, göra experiment med mögel.  

När ska vi jobba med detta?  

36-40

Hur kommer du att bedömas?    

 • Att du kan besvara de frågor som ges under "vad ska jag kunna vi arbetsområdets slut".  
 • Att du använder de ämnesspecifika begreppen som finns här nedanför till lämpliga tillfällen.
 • Ditt deltagande på lektionerna. 
 • Att du deltar i diskussioner.
 • Hur du svarar på ditt prov.  

Tänk på att du bedöms utifrån alla dessa delar. 

 

Begrepp som förekommer och du behöver känna till för att kunna delta i diskussioner på ämnesspecifikt sätt är: 

 • Allemansrätt
 • Avverkning
 • Barrskog
 • Blandskog
 • Bytesdjur
 • Kolmila 
 • Lövskog
 • Mycel
 • Nationalpark
 • Naturreservat
 • Nedbrytning
 • Näringskedja
 • Odlad skog
 • Pålrot
 • Rovdjur
 • Rötter
 • Urskog
 • Årsring

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
KPN4, Skogen

Du kan nu det här!

Mål
Vet vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog.
Kan förklara hur löv och döda djur bryts ner.
Du kan namnge några träd, svampar och bär.
Mål
Kan ge exempel på en näringskedja.
Kan namnge några rovdjur och bytesdjur.
Du vet vad människan använder skogen till.
Mål
Kan förklara vad som menas med allemansrätten.