👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årstiden vår

Skapad 2021-08-11 09:23 i Rosendalsskolan Linköping
Årstiden vår, inkl. månaderna mars, april och maj samt om blommor
Grundskola 1 NO (år 1-3)
Vad händer i naturen på våren? Månaderna mars, april och maj. Blommor som finns i Sverige.

Innehåll

Innehåll

 

Vi använder:

 • filmer
 • bildspel
 • arbetsblad
 • skriva gemensam text (ASL)
 • teckna/rita
 • Kahoot

 

Du kommer arbeta med:

 • promenad till klassträdet och göra iakttagelser
 • djur/natur/växter på våren
 • månaderna mars, april och maj
 • blommor
 • färdighesträning av ord och begrepp

 

Vad ska jag lära mig?

 • Känna till och kunna berätta något om årstiden vår.
 • Kunna berätta något om djur och växter på våren.
 • Kunna nämna några olika sorters blommor och sortera dem efter egenskaper.
 • Att kunna samtala om det jag lärt.

 

Hur ska jag visa det? (bedömning)

Att kunna säga några djur som finns i Sverige.

Att med hjälp av bilder och ord kunna sortera olika blommor efter deras olika egenskaper.

Att kooperativt kunna, med stöd av sin dokumentation, berätta något om det vi lärt om våren.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
Årstiden vår

ÅRSTIDSVÄXLINGAR I NATUREN

Nivå 1
På väg att nå kunskapskraven
Nivå 2
Når kunskapskravet.
Nivå 3
Når mer än kunskapskravet.
Berätta om våren (förändringar i naturen samt om djur och växter på våren)
Jag kan med stöd av vuxen berätta något om våren utifrån det jag har dokumenterat. Jag behöver stöd av vuxen för att säga vilka vårmånaderna är.
Jag kan självständigt berätta något för en kompis om våren när jag får använda min dokumentation. Jag vet vilka vårmånaderna är.
Jag kan med säkerhet rabbla vårmånaderna. Jag kan berätta utförligt om våren med flera olika exempel. Jag använder min dokumentation som stöd när jag berättar, men berättar annat också.

BLOMMOR

Nivå 1
På väg att nå kunskapskraven
Nivå 2
Når kunskapskravet.
Nivå 3
Når mer än kunskapskravet.
Namnge blommor
Jag behöver stöd av vuxen eller annat barn för att utifrån bilder kunna säga namnet på några olika sorters blommor.
Jag kan med hjälp av bilder säga namnet på några blommor som finns i Sverige. Jag gör detta utan stöd från vuxna eller andra barn.
Jag kan självständigt säga namnet på många olika sorters blommor. Jag kan självsäkert koppla samman bilder på blommor med deras svenska namn.