👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik 1-3

Skapad 2021-08-11 13:16 i Stenbergaskolan åk F-3 Söderhamn
Generell LPP för musik under ht. i årskurs 2
Grundskola 2 Musik
Under Ht tränar vi mycket på att bli bättre på instrument. Vi tränar även sång och dans.

Innehåll

 

Du kommer att arbeta med att utveckla din förmåga att sjunga samt skapa musik samt samtala om musik.

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

¤ Utveckla den egna förmågan att spela och sjunga

 • Sjunga enskilt och tillsammans med andra (ex. kanon)
 • Spela tillsammans med andra och kunna hålla samma rytm
 • Använda rösten som ett instrument för att skapa rytm, klang och dynamik
 • Lära sig några vanliga Lucia- och julsånger

¤ Utveckla förmågan att skapa och gestalta musik

 • Skapa enklare rörelser, rytmer och toner till en bild och text
 • Använda musiken för att förstärka känslor

¤ Utveckla förmågan att lyssna och analysera musik

 • Känna till några olika slagverk-, blås- stränginstrument och tangentinstrument heter och låter
 • Få en insikt i symboler och tecken
 • Berätta om sina tankar och känslor när man lyssnar på olika sorters musik

Kursplan

Kursplanerna är nationella styrdokument som innehåller syftet med och de långsiktiga målen för undervisningen i ämnet. Det centrala innehållet visar på vad som ska behandlas i undervisningen. Kunskapskraven anger kunskapsnivån för godtagbara kunskaper och för de olika betygstegen.

Undervisningens innehåll

Vad?

 • Sjunga enskilt och tillsammans
 • Arbeta med rösten
 • Göra rörelser
 • Rytmer
 • Lära sig om olika instrument
 • Kompositörer
 • Skapa musik och sång
 • Olika symboler och tecken
 • Lyssna på olika sorters musik
 • Samtala och reflektera om musik
 • Lucia- och julsånger

Hur?

 • Arbeta enskilt och i grupp
 • Rörelser
 • Sång
 • Spela
 • Använda rösten som ett instrument
 • Utgå från elevernas frågor

Kursplan

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

 • Sjunga
 • Skapa
 • Samtala

Bedömningen sker fortlöpande under undervisningen.

Bedömningen redovisas i matris musik Lgr11 bedömningsmatris 1, Kunskapsstaden Helsingborg ht. 2012 och i texten sammanfattning av i det skriftliga omdömet.

Kursplan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Slagverk, sträng instrument och tangentinstrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Musiksymboler, bilder och tecken.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Olika instrument från grupperna blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrumenet.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Förmågor i musik

SÅNG

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du sjunger sporadiskt med i gemensam sång
Du sjunger med i gemensam sång
Du visar, t ex genom kroppshållningen, att du sjunger med aktivt i sånger av olika karaktär och svårighetsgrad
Du visar särskild skicklighet i sång t ex genom att sjunga en egen stämma och engagemang genom att komma med egna sångförslag

SPEL

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Melodiskt
Du kan spela en enkel melodi (ett fåtal toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan spela en melodi (ett flertal olika toner) i grupp på ett melodiinstrument, t ex xylofon, blockflöjt eller piano
Du kan med stabilitet spela en melodi på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Du kan med lätthet och stabilitet spela ett flertal olika melodier på valfritt melodiinstrument ensam eller i grupp
Rytmiskt
Du kan spela en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan hålla en puls, samt en enkel rytm på något rytminstrument
Du kan med stabilitet följa och hålla olika rytmer på valfritt
Du spelar med en stadig puls och en stabil rytmfigur, enskilt, eller i samspel med andra på trumset
Ackord
Du kan ta till dig instruktioner i ackordspel och försöker använda dig av dessa praktiskt
Du kan ackompanjera en melodi med två ackord.
Du kan ackompanjera en melodi med tre ackord, d.v.s. en ”kadens”. (Detta innebär större uttrycksmöjligheter)
Du kan med stabilitet ackompanjera en melodi och hålla pulsen vid ackordbyten

RÖRELSE & DANS

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du deltar i dans och fri rörelse
Du kan röra dig rytmiskt till musik
Du visar kreativitet, t ex genom att komma på egna rörelser till musik eller danssagor
Du behärskar givna rörelsemönster, t ex bugg eller foxtrot och kan utveckla egna idéer

TEORI

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du känner till grundläggande musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp
Du förstår och använder dig av musikaliska begrepp i samspel med andra
Du kan, med dina musikteoretiska kunskaper, reflektera och kommunicera tankar och idéer

MUSIKLYSSNING & KOMMUNIKATION

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du visar på olika sätt att du kan lyssna till musik
Du visar på olika sätt att du kan lyssna koncentrerat på presenterad musik, t ex genom att svara på frågor om den
Du kan använda dig av dina musikaliska kunskaper och delta i samtal kring den presenterade musiken
Du kan på olika sätt reflektera över musikens funktion och varierande uttryck i dagens och gångna tiders samhälle. Du förstår också att musik är ett viktigt socialt verktyg för din personliga utveckling

GEHÖR

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du kan på något sätt härma en enkel melodi eller rytm och särskilja dur och moll
Du kan avläsa en enkel notbild och även urskilja olika tempo och taktarter
Du kan höra och urskilja melodi och takt i en låt
Du kan använda det du hör genom att överföra det till praktiskt musicerande

LJUDMILJÖ

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Du är medveten om hur ljud och musik kan påverka dig och hur du kan skydda din hörsel
Du omsätter i handling din medvetenhet om hur ljud och musik kan påverka dig, och hur du skyddar din hörsel